Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Volgen

10-9-2019: Duidelijk is dat WAB een aardige impact heeft op onze ontwikkelagenda.  Hoe de inrichting in Loket.nl er precies uit komt te zien weten we nog niet. Wat we wel weten is dat er een nieuwe Code aard arbeidsverhouding bijkomt, namelijk: Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) die je verplicht moet invullen als de medewerker een BBLer betreft. Deze code gaat dan mee in de loonaangifte. Bij de bepaling van de hoog laag premie voor de ww gaan we kijken naar deze nieuwe Code aard arbeidsverhouding. Ook komt er een nieuw veld voor schriftelijke arbeidsovereenkomst, maken we het veld bepaalde / onbepaalde tijd tijdsafhankelijk en kun je het veld oproepovereenkomst op een juiste manier vullen. Doel is om deze (nieuwe) velden z.s.m. beschikbaar te maken. Dit alles om te zorgen dat uiteindelijk Loket.nl op basis van deze indicaties automatisch gaat bepalen of de hoge of lage ww premie van toepassing is. Zijn de basisgegevens juist? Loket.nl zorgt voor een juiste berekening. Ga alvast na of de indicaties oproepkracht, bepaalde en onbepaalde tijd juist zijn en ga na of werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Daarnaast zijn we druk doende om een goede, gebruikersvriendelijke manier te vinden om de transitievergoeding te kunnen verwerken.

medio juli 2019: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking met ongang van 1 januari 2020. Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken voor werkgevers. Zo wordt onder meer de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie aangepast. Wij zijn momenteel druk bezig om de gevolgen van de WAB voor Loket.nl te inventariseren. In het najaar zullen wij je via de bekende kanalen op de hoogte brengen van de aanpassingen in Loket.nl inzake de WAB. Onlangs is er een congres van de Belastingdienst geweest waar de WAB is gepresenteerd en waarbij Loket.nl aanwezig was. Hierbij tref je de sheets aan die in dat congres aan de orde zijn gekomen.  

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0