CAO Update 17-06-2024

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd. Scroll helemaal naar beneden in dit artikel voor het overzicht van de aanpassingen.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor CAO-specifieke gedetailleerde informatie en instructies. 

CAO Banden- en Wielenbranche Aanpassing lonen per 1-4-2024
In de CAO Banden- en Wielenbranche is op 5-6-2024 een tussentijdse wijziging van de CAO aangemeld. Daarin zitten verschillen in de salarisschalen ten opzichte van de oorspronkelijk aangemelde versie van 15-4-2024. Meer informatie over de inhoudelijke wijzigingen vind je in de mededeling in Loket.nl van 15-6-2024 met als omschrijving ‘Schalen per 1-4-2024 gewijzigd’.

Omdat er zowel schaalwaardes zijn met een lager als met een hoger loon, is aan dit artikel het Excelbestand ‘BandenWielen-vergelijking-loon-1-4-2024(OUD-NIEUW)’ toegevoegd dat je kan helpen bij de bepaling welke lonen je wilt actualiseren. Hieronder een uitleg van de kolommen in dit bestand:

 • Kolom A: Schaal ID in Loket.nl

 • Kolom B: Schaalomschrijving in Loket.nl

 • Kolom C: Schaalcel ID in Loket.nl

 • Kolom D: Schaalcelomschrijving in Loket.nl

 • Kolom E: Ingangsdatum van de wijziging, overal 1-4-2024.

 • Kolom F: De oorspronkelijke waarde in Loket.nl vóór deze update, gebaseerd op de CAO aanmelding van 16-4-2024 bij het ministerie van SZW.

 • Kolom G: De waarde sinds deze update in Loket.nl, gebaseerd op de CAO aanmelding van 5-6-2024 bij het ministerie van SZW.

 • Kolom H: Verschil tussen de nieuwe en de oude waarde. Waar dit veld een negatieve waarde geeft (en roodgekleurd is) zal actualiseren leiden tot een LAGER loon.

 • Kolom I: Geeft uitleg over de bepalingsmethodiek zoals die nu gehanteerd is.


ORT over ziekte en verlof voor 3 periodes en een jaar
In de updatemelding van Loket.nl van 3 juni heb je kunnen lezen dat er extra opties beschikbaar zijn voor gemiddelde berekening per 3 maanden en per jaar bij ORT over ziekte en ORT over verlof. Wij gaan deze opties vanuit CAO-beheer met ingang van 2025 ondersteunen voor de CAO's waar dit van toepassing is. Dit om herrekeningen te voorkomen en omdat we weten dat veel klanten al handmatig hebben ingegrepen. Daarnaast willen we een gedegen inventarisatie doen van de CAO's waar dit speelt. Voor de CAO's waar de instelling per 6 maanden / 6 vierwekenperiodes staat, verandert er niets.

Je kunt de opties per 3 maanden en per jaar al wel gebruiken. In het artikel ORT over verlof / ORT over ziekte staat meer informatie over de werking. Van belang is in ieder geval het volgende:

 • Geef in Loket Classic op loonmodelniveau of administratieniveau onder 'Regelingen' - 'Overwerk en ORT' - 'Overwerk/ORT indicaties' bij de rubrieken 'ORT over verlof' en 'ORT over ziekte' de gewenste instelling in.
 • Voeg de componenten 491 en 492 toe, dit zijn de outputcomponenten waarop de ORT berekend wordt.
 • Voeg de componenten 489 en 490 toe om de verdeling van de ORT inzichtelijk te maken op de loonstrook.
Ingangsdatum Naam CAO Omschrijving / Mededeling
1-1-2024 01 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) (vh LEO) Uurloonwaardes FG B, 40 uur aangepast per 1-1-2024
1-7-2024 08 Signbedrijven Uurschalen verhoogd met 3% per 1-7-2024
1-3-2024 16 Slagersbedrijf Schalen verhoogd met 5,5% per 1-3-2024
1-7-2024 16 Vleessector Minimum VT aangepast per 1-7-2024
1-7-2024 21 Openbaar Vervoer (SPOV) Minimumbedrag VT aangepast per 1-7-2024
1-4-2024 22 Contractcateringbranche Schalen verhoogd per 1-4-2024
1-7-2024 23 Coaches Betaald Voetbal Maximumbedrag VT aangepast per 1-7-2024
1-1-2024 23 Jeugdzorg I/D en Garantiebanen per 1-1-2024 aangepast
1-7-2024 23 Jeugdzorg Schalen verhoogd met 1,25% per 1-7-2024
1-7-2024 23 Jeugdzorg Minimum VT aangepast per 1-7-2024
1-7-2024 23 Jeugdzorg Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-7-2024
1-1-2024 23 Kinderopvang (Voorheen BKN) Eindejaarsuitkering naar 4% in 2024
1-1-2024 23 Kinderopvang (Voorheen MO-Groep) Eindejaarsuitkering naar 4% in 2024
1-7-2024 25 Architectenbureaus Schalen verhoogd met 3% per 1-7-2024
1-7-2024 25 Architectenbureaus Peilmethodiek vakantietoeslag op vervallen gezet
1-4-2024 25 Banden- en wielenbranche Schalen per 1-4-2024 gewijzigd
1-4-2024 25 Banden- en wielenbranche Overwerkfactor weer op 0 gesteld per 1-4-2024
1-4-2024 25 Zuivelindustrie Schalen verhoogd met 2% per 1-4-2024
1-7-2024 25 Zuivelindustrie Schalen verhoogd met 1% per 1-7-2024
1-7-2024 26 Uitzendkrachten ABU Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk
1-7-2024 26 Uitzendkrachten NBBU Beginsalaris Allocatiegroep 40 uur p/wk
1-7-2024 64 Rijk Minimumbedrag VT aangepast per 1-7-2024
1-7-2024 64 Rijk Maximaal ORT-uurloon aangepast per 1-7-2024

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0