Update Loket.nl 03-06-2024

Volgen

Vanavond rond 21:30 voeren we weer een update uit. De applicatie zal dan tijdelijk niet bereikbaar zijn.
- Vanaf vanavond is er geen automatische export meer van journaal basis en journaalmodule naar een externe applicatie. We informeerden je hierover middels de nieuwsbrief en dit bericht.
Heb je het webinar over de conversie al gelezen?
- Op verzoek van o.a. de gebruikersgroep blijft het Qlik HR dashboard nog 1 maand draaien, daarna wordt deze definitief vervangen door het nieuwe dashboard.
- De laatste week van juni passen we de CAO-lonen aan gerelateerd/gelijk aan het Wettelijk Minimumloon naar de waardes van 1 juli 2024.

Onderstaand zaken worden vanavond opgeleverd.
1. Aanpassing uurloon WML voor ORT en overwerk
2. ORT over ziekte en verlof ook voor 3 periodes en een jaar
3. Aanpassing journaalrun Exact online
4. Aanpassing King journaal naar .ASC
5. Toevoeging runoverzicht in .xls
6. Weergave voor verlofsaldi aangepast
7. Werking peildatum verlofsaldi aangepast
8. Waarde verlof in uren en geld in het HR Dashboard
9. Filters Afdeling en functie verwijderd uit Overzicht Verlof

1. Aanpassing uurloon WML voor ORT en overwerk (component 4020)
Het uurloon voor ORT regelingen voor de werknemer die is gekoppeld aan de WML maandtabel wordt foutief bepaald. Dit geldt ook wanneer het component UREN OVW(100%) wordt gebruikt. 
We hebben dit aangepast. Helaas kan dit weer tot herrekeningen leiden. 

2. ORT over ziekte en verlof ook voor 3 periodes en een jaar
Misschien heb je er lang op gewacht, maar vanaf deze release is het ook mogelijk om de gemiddelde ORT over het verlof/ziekte van de afgelopen 3 periodes/jaar te berekenen. We bespreken nog met CAO onderhoud of we dit per 2024 gaan aanpassen of 2025. Dit om herrekeningen te voorkomen en omdat we weten dat veel klanten al handmatig hebben ingegrepen. 
Meer weten over de ORT berekening over ziekte en verlof? Lees dan dit artikel.
In de CAO update van 17 juni geven we aan of we de regelingen op CAO-niveau gaan aanpassen. 


3. Aanpassing journaalrun Exact online
Wanneer je Exact Online als journaalapplicatie hebt ingesteld en het journaalbestand gedownload wordt uit Loket.nl, werd de omschrijving in het bestand niet meegegeven. In Loket.nl Classic was dit wel het geval. We hebben de bestanden aan elkaar gelijk getrokken.

4. Aanpassing King journaalbestand naar .ASC
Het journaalbestand voor King is nu een .txt terwijl deze een .ASC bestand moet zijn. Anders is het bestand niet te importeren in King. We hebben dit nu aangepast zodat de bestanden van Loket.nl en Loket.nl Classic gelijk zijn aan elkaar. 

5. Toevoeging runoverzicht in .xls
Op verzoek hebben we het runoverzicht ook weer toegevoegd in .xls in Loket.nl bij de Downloads

6. Weergave voor verlofsaldi aangepast
Het Overicht Verlof bij Rapporten -> HRM gaf niet altijd het juiste saldo aan. Daarnaast werd het geplande verlof getoond als opname, terwijl de opnamedatum in de toekomst lag. Dit hebben we aangepast. 

7. Werking peildatum verlofsaldi aangepast
De peildatum bij Werkgever → Rapporten → HRM peilde op de dienstverbanden en niet op het verlof. 
Na deze update kijkt de peildatum naar het verlofsaldi per die datum en de verlofaanvragen.

8. Waarde verlof in uren en geld in het HR Dashboard
We tonen vanaf nu in het HR-Dashboard de waarde van het verlof opgebouwd via de verlofmodule in uren en in geld. 9. Filters Afdeling en functie verwijderd uit Overzicht Verlof
Onderstaande filters zijn verwijderd. Voor het filteren van de dienstverbanden kun je gebruik maken van het Dienstverbandfilter. We hebben gemerkt dat het toevoegen van filters op verschillende plekken verwarrend werkt. 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0