Conversie journaalmodule naar journaalprofiel

Volgen

Het uitfaseren van de journaalmodule wordt steeds concreter.
We hebben een aantal scripts gemaakt waarmee we jou als klant kunnen ondersteunen in het collectief overzetten van de journaalmodule naar het journaalprofiel.
Omdat deze manier van journaliseren complex is en naar verhouding veel minder is gebruikt dan het Journaal Basis, hebben we niet gekozen voor een conversietool binnen de applicatie. 
Deze omzetting vindt dus eenmalig plaats voor de werkgevers die je aanlevert. 

Aanvraag
Middels een ticket kan bij Support aangegeven worden welke werkgeverID’s er overgezet dienen te worden van journaalmodule naar journaalprofiel. Zorg ervoor dat je alle werkgevers in 1 keer aanlevert, daar we de journaalconversie maar 1 keer uitvoeren per kantooromgeving. 

Let op: Je dient hiervoor verplicht het bijgevoegde voorbeeldbestand gebruiken. In dit bestand staan de volgende gegevens:

 • WerkgeverID en de naam van de werkgever
 • Clientnummer van de administratie(s) waarnaar het gekopieerd mag worden
 • Startperiode van de journalisering conform profiel, bijvoorbeeld 2024-01.
 • Gewenste naam van het nieuwe journaalprofiel
 • Keuzeveld “Kostenplaats of Filiaal naar Kostenplaats”:
  Wanneer Kostenplaats als kostenplaats wordt geselecteerd, dan wordt filiaal(module) geconverteerd naar kostendrager
  Wanneer filiaal als kostenplaats wordt geselecteerd, dan wordt kostenplaats(module) naar kostendrager geconverteerd.
 • Automatisch starten journaalrun keuze Ja/Nee.

Conversie:
Na het versturen van het bestand gaan we hiermee aan de slag en zullen alle aangeboden werkgeverID’s collectief aangeboden worden ter conversie.


Aandachtspunten:

 • Mocht er een administratie niet geconverteerd kunnen worden, dan zullen we dit ook terugkoppelen. Deze administratie dient dan handmatig overgezet te worden naar het journaalprofiel.
 • Kent de journaalmodule een reservering, dan wordt deze niet geconverteerd naar het journaalprofiel. Het journaalprofiel kent namelijk deze functionaliteit niet.
 • De conversie kan uitsluitend plaatsvinden van werkgever naar administratie. Andere vormen zoals naar LM/providerniveau worden niet ondersteund.
 • Kent de journaalmodule een verschillenrekening, dan wordt deze ook niet geconverteerd naar het journaalprofiel. Het journaalprofiel kent namelijk deze functionaliteit niet.
 • Het verdelingsschema zoals opgenomen in journaalmodule wordt mee geconverteerd met de kanttekening dat eventuele aanvullende zaken zoals vastgelegd onder Debet/Credit, Kostenplaats, filiaal niet over worden gezet. Ook deze functionaliteit ontbreekt binnen het journaalprofiel.
 • Mocht er een externe partij gekoppeld zijn dan wordt deze ook mee overgezet naar journaalapplicatie (journaalprofiel)
 • Wanneer de conversie succesvol is afgerond dan dient de externe applicatie t.b.v. het automatisch journaliseren te worden verwijderd. Deze optie vind je in Loket.nl Classic terug onder Salarisverwerking – Externe partijen.
 • Tot slot dien je de producten t.b.v. journaalmodule hierna te deactiveren.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0