Wettelijk minimumuurloon vanaf 2024

Volgen

Hoe gaat Loket.nl om met het wettelijk minimumuurloon?
We merken dat het toepassen van het wettelijk minimumuurloon tot veel vragen leidt.
Deze wetgeving zit ingewikkeld in elkaar en leidt tot andere berekeningen dan wat je tot nu toe gewend bent. Met onderstaande uitleg proberen we diverse scenario’s verder toe te lichten met daarbij behorende rekenvoorbeelden en aan te geven welke aanpassingen we in Loket.nl hebben doorgevoerd.

Berekening basisloon vanuit WML maandtabel:
Omdat het nieuwe WML-maandloon afhankelijk is van het aantal uren per week (ploeg) is de berekening van het fulltime basisloon gewijzigd, maar alleen wanneer de werknemer is gekoppeld aan de WML-maandtabel. Dit houdt in dat we dus geen aparte salaristabellen hoefden aan te maken voor de verschillende ploegen. Je kunt ongeacht het aantal uren per week de werknemer koppelen aan de WML-maandtabel.

Rekenvoorbeelden
Hieronder volgen twee voorbeelden. Eén berekening wanneer er gebruik wordt gemaakt van een arbeidspatroon (rooster) en één berekening wanneer uitsluitend de afwijkende uren per week zijn gevuld.

Rekenvoorbeeld parttimer met gebruik van rooster:
Werknemer is 19 jaar
Werkt in een ploeg van 40 uur maar werkt 20 uur per week
Werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag
Werknemer werkt elke dag 5 uur
Minimumuurloon is €7,96
Rooster is zoals hierboven gevuld

Berekening basisloon:
Eerst bereken je het aantal uren per jaar:
53 maandagen in 2024
53 dinsdagen in 2024
52 woensdagen in 2024
52 zaterdagen in 2024

(5 uur*53)+(5 uur*53)+(5 uur*52)+(5 uur*52) = 1050 werkbare uren
1050 werkbare uren in een jaar tegen een uurloon van €7,96
1050 * €7,96 = €8358 
€8358/12 maanden = parttimeloon van €696,50

Omrekenen naar een fulltime basisloon maakt:
Ploeg/geroosterde uren = factor
De factor = 40/20
€696,50 * (40/20) = €1393 aan fulltime basisloon.
Let op: in de praktijk kan dit dus betekenen dat bijvoorbeeld een 19-jarige werknemer die op maandag en dinsdag 8 uur werkt een hoger periodeloon heeft dan een werknemer die op 8 uur op vrijdag en zaterdag werkt. Dit kan zelfs per jaar verschillen afhankelijk van de hoeveelheid maandagen, dinsdagen, etc.

Let op: Indien een werknemer die gekoppeld is aan de WML-maandtabel een nieuwe arbeidstijdregel krijgt (bijvoorbeeld wijziging aantal uren per werkdag), dan dien je ook een nieuwe basisloonregel toe te voegen. Dit omdat zoals je in rekenvoorbeeld 1 hebt kunnen lezen de berekening van het fulltime basisloon afhankelijk is van het opgevoerde rooster.

Rekenvoorbeeld fulltimer zonder gebruik van rooster:
Werknemer is 20 jaar
Werkt in een ploeg van 40 uur en werkt ook 40 uur per week
Minimumuurloon is €10,62
Rooster is niet gevuld

262 werkbare dagen in een jaar
262*(40/5) = 2096 uren per jaar
(2096*€10,62)/12 = €1854,96

Aanpassing signaal (325) werknemer verdient onder WML. Op basis van het arbeidspatroon moet het loon minimaal het hiernaast genoemde fulltimeloon/uurloon zijn “xxxx,xx”.

Dit is de vervanger voor signaal 80 en kent zijn intrede vanaf 2024.
In het rekenvoorbeeld hebben we gezien dat het arbeidspatroon van invloed is geworden op het basisloon goed vast te kunnen stellen. Om deze reden hebben we dan ook signaal 80 vervangen door signaal 325. Dit nieuwe signaal controleert op dezelfde manier als de berekening aan basisloon of de werknemer wel het juiste loon ontvangt en signaleert wanneer dat niet het geval is. Deze controle wordt uitgevoerd voor alle werknemers.
Dit kan ook gelden voor sommige CAO tabellen daar deze niet geheel voorzien in deze nieuwe berekeningswijze aan minimumloon.   

Voorbeeld:
Werknemer is 21 jaar
Werkt in een ploeg van 38 uur per week
Werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag maar dan met verschil in het aantal uren per dag.
Maandag t/m donderdag 8,5 uur per dag. Vrijdag 4 uur = 38 uur per week
Minimumuurloon is €13,27
Werknemer is gekoppeld aan salaristabel Open teelten, Schaal B startloon € 2201,94

Ondanks dat de werknemer aan een CAO schaal/trede is gekoppeld, wordt toch signaal 325 afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door het ingevoerde arbeidspatroon.

Berekening signaal 325:
53 maandagen in 2024
53 dinsdagen in 2024
52 woensdagen in 2024
52 donderdagen in 2024
52 vrijdagen in 2024
(8,5 uur * 53)+(8,5 uur * 53)+(8,5 uur * 52)+(8,5 uur * 52)+(4 uur * 52)=1993 uren
1993 werkbare uren in een jaar tegen een uurloon van €13,27
1993 * €13,27 = €26447,11
€26447,11 / 12 maanden = € 2203,93 aan WML
CAO schaal €2201,94 < €2203,93 dus signaal 325 wordt hier terecht afgegeven.

Je kunt hier als volgt mee omgaan:

  • Signaal negeren, hierdoor kan het loon wat vanuit de CAO wordt voorgeschreven gehanteerd maar verdient de werknemer wel feitelijk onder het WML.
  • CAO schaal gekoppeld laten, maar het veld Salarisschaal toepassen op Nee zetten en het basisloon overschrijven met een basisloon zoals genoemd in het signaalverslag (€2203,93)
  • Werknemer koppelen aan de WML maandtabel. Hierdoor wordt ook €2203,93 aan basisloon toegepast.

 Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0