Activeren van het Werknemerloket bij de werkgever

Volgen

Employee Self Service (500) is een afzonderlijk product waarmee je werknemers toegang kunt
geven tot de website
https://www.werknemer.loket.nl. Hier kan de werknemer loonstroken, jaaropgaven en andere geregistreerde basisgegevens raadplegen. 

Tevens kunnen de volgende producten worden geactiveerd t.b.v. het beschikbaar stellen van geregistreerde HRM gerelateerde gegevens in het Werknemerloket:

Product De volgende geregistreerde gegevens op werknemerniveau worden hiermee getoond in het Werknemerloket:
Auto in ESS (795)

HRM -> Verstrekkingen -> Auto WN

Beoordelingen in ESS (797)

HRM -> Beoordelingen

Opleidingen in ESS (796)

HRM -> Opleidingen

Personeelsdossier in ESS (790)

HRM -> Werknemersdossier en/of Werkgeverdossier (op werkgeverniveau). De documentcategorieën die voor de Werknemer/Essgebruiker zichtbaar mogen zijn, zullen voor de werknemer worden gepresenteerd. Voor het werknemersdossier zullen vanzelfsprekend alleen de documenten zichtbaar zijn die aan de desbetreffende werknemer zijn gekoppeld. Zie voor meer informatie de categorie HRM --> Dossiervorming.

Verlofaanvragen via ESS (787)

Hiermee kan de werknemer een verlofaanvraag indienen. Zie voor meer informatie de categorie HRM -> Verlofmodule.

Verlofkaart in ESS (510)

Hiermee wordt de verlofkaart beschikbaar gesteld.

Verstrekkingen in ESS (794)

HRM -> Verstrekkingen -> Verstrekkingen WN

Zorgverzekeringen vergelijken (789)

Alle werknemers die gebruik maken van het Werknemerloket kunnen profiteren van een collectief voordeel bij het afsluiten van een zorgverzekering. Dit voordeel kan oplopen tot 10%. Zeker voor
werkgevers in het MKB, die te klein zijn voor collectieve afspraken met zorgverzekeraars, biedt dit een mogelijkheid om iets extra’s te doen voor hun werknemers
. Zie voor meer informatie het artikel Wat zijn de voordelen van zorgverzekeringen via Loket.nl.

Muteren door de werknemer (908)

Hiermee wordt het mogelijk dat de werknemer zelf variabele mutaties indient ter verwerking. Zie voor meer informatie het artikel Muteren door de werknemer.

Je kunt een product activeren in Loket Classic via Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal.

Om de toegang tot het Werknemerloket te beheren, moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker).

Meer informatie >>

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0