Verwerking / correctie ziek- en herstelmelding

Volgen

Nieuwe ziekmelding

Om een ziekmelding vast te leggen, ga je op werknemerniveau naar: HRM -> Ziekteverzuim.
In eerste instantie tref je hier de ziektehistorie aan van de betreffende werknemer.

1.JPG

Nadat je op Toevoegen hebt geklikt, verschijnen de velden die betrekking hebben op de ziekmelding.
Een aantal waarden wordt standaard aangegeven. Uiteraard kun je deze waarden wijzigen.
Voor diverse velden, zoals de Reden van de ziekmelding of Doel re-integratie zijn voor gedefinieerde tabellen in Loket.nl aanwezig.

2.JPG

 

  • Bij de nieuwe ziekmelding kun je bijvoorbeeld de Datum ziekmelding wijzigen in een datum uit het verleden, om met terugwerkende kracht een ziekmelding in te voeren.
  • De reden van de ziekmelding kun je opzoeken in de voor gedefinieerde tabel. Indien gewenst kun je een verbijzondering aangeven van de reden ziekmelding (bijvoorbeeld verstoorde arbeidsverhouding).
  • Wanneer een medewerker niet volledig ziek is, kun je het percentage arbeidsongeschiktheid opgeven.
  • Onder Controle Arbeidsdienst kun je kiezen uit een aantal gewenste controles die gedefinieerd zijn.
  • Bij het invullen van de rubriek Specificatie ongeval, kun je kiezen uit een gedefinieerde tabel.
  • Bij een ziekmelding, die verhaalbaar is op de veroorzakende partij (bijvoorbeeld bij een ongeval), geef je de waarde Ja op.
  • Wanneer sprake is van een ander verpleegadres dan het huisadres, vul je de velden onder Verpleegadres in. Ook een eventuele ziekenhuisopname geef je aan onder het kopje Verpleegadres.
  • Wanneer je overige gegevens voor eigen gebruik wilt vastleggen, kun je deze in het veld Toelichting kwijt.

Als je alle gegevens hebt vastgelegd, klik je op het icoon Opslaan. 1.JPG

Wanneer je gegevens wilt invullen in het kader van de wet Verbetering Poortwachter (in verband met de voortgangsbewaking van een langdurig ziektegeval) dan kan dat direct in hetzelfde scherm. In het kader van de Wet poortwachter moet je bij een ziektegeval een aantal acties uit te voeren. Om hierbij behulpzaam te zijn, worden er in Loket.nl signaleringen aangemaakt wanneer de wettelijk bepaalde acties uitgevoerd moeten worden. Een voorbeeld hiervan is een signalering na zes weken ziekte van een werknemer met de vraag of er al een probleemanalyse van de arbodienst is ontvangen. Meer informatie over deze signaleringen vind je in het artikel Standaard signaleringen.


Wanneer bij het begin van een ziekmelding sprake is van een, naar verwachting, ernstig ziektegeval of ongeval, dan kunnen deze gegevens direct ingevuld worden. In andere gevallen worden deze gegevens meestal in latere instantie ingevoerd. Contacten die je organisatie tijdens de ziekteperiode met de medewerker of Arbodienst heeft gehad, kun je vastleggen bij de optie Contacthistorie.

1.JPG

Correctie ziekmelding

Wanneer in de reeds vastgelegde ziekmelding correcties dienen plaats te vinden en de melding is nog niet verzonden naar een externe partij, dan selecteer je de vastgelegde ziekmelding en klik je op Wijzigen.
Indien de ingangsdatum van de ziekmelding niet juist is, kan deze gewijzigd worden onder het kopje Ziekteverloop. Let op dat je de meldingen nog niet hebt doorgezonden naar een eventuele ontvanger/externe partij.

1.jpg


Gedeeltelijk herstel

Indien een mutatie in het ziekteverloop moet worden aangebracht, moet de ingangsdatum en het percentage van de gewijzigde situatie worden ingevuld. Je selecteert in dit geval het betreffende ziektegeval en gaat naar het kopje Ziekteverloop. Vervolgens druk je hier op de button Toevoegen. De gewijzigde gegevens kunnen nu worden vastgelegd.

1.jpg

 

Volledig herstel

Als de medewerker volledig is herstelt, ga je op werknemerniveau naar de betreffende ziekmelding, klik je op de button 1.jpg en geef je de Datum hersteld en Reden hersteld op. Daarna klik je op Opslaan om de herstelmelding door te voeren.

1.jpg

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0