Overzichten ziekteverzuimmodule

Volgen

In Loket Classic is een aantal standaardoverzichten beschikbaar die met ziek- en herstelmeldingen te maken hebben. Zo kan er een overzicht aangevraagd worden van openstaande ziekmeldingen op basis van een aantal selectiecriteria. Verder kan er op basis van een gekozen verdeling een uitsplitsing worden aangebracht in het ziekteverzuim. In alle overzichten van ziekteverzuim is het ook mogelijk om zogenaamde vangnetgevallen wel of niet in het overzicht mee te nemen.

Tevens zijn er overzichten beschikbaar die inzage geven in het ziekteverzuimpercentage per medewerker of het gemiddeld ziekteverzuimpercentage voor een afdeling of van de totale organisatie.

Alle ziekteverzuimoverzichten zijn gebaseerd op de zogenaamde Standaard voor verzuimregistratie, die is opgesteld door een aantal gezamenlijke organisaties waaronder het CBS, CTSV, NIA, SZW en TNO.

In Loket Classic zijn op werkgeverniveau via Overzichten -> HRM de diverse overzichten met betrekking tot ziekteverzuim te raadplegen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0