Update Loket.nl 5-12-2022

Volgen

Vanavond om 21.30 is Loket.nl tijdelijk niet bereikbaar. Naast dat we bezig zijn met alle voorbereidingen van de jaarovergang, leveren we onderstaande zaken op.

Journaal downloaden en versturen naar Twinfield
In november maakten we het mogelijk in Loket.nl de journaalpost te downloaden en te versturen naar ExactOnline. Hetzelfde hebben we nu opgeleverd voor Twinfield
Onder Salarisverwerking - Journaal vind je de mogelijkheid om de journaalrun te downloaden en te exporteren wanneer Twinfield ingesteld is als journaalapplicatie. 


Wijziging eerst getoonde dienstverband in WNL (herkomst idee.loket.nl)
We kregen feedback over dat er bijvoorbeeld op type dienstverband 'Ouderschapsverlof' verlof werd aangevraagd, in plaats van op het normale dienstverband. We hebben nu het reguliere dienstverband als default ingesteld in Werknemerloket. 

Collectieve verlofopname en -opbouw in Loket.nl
Een collectieve verlofopname of -opbouw kan nu eenvoudig geboekt worden in Loket.nl
De werking is hetzelfde als in Loket.nl Classic
Navigeer naar Collectief - Verlof en voer hier de mutatie op. Let op, het dienstverbandfilter is hier actief. 
Wil je nog extra werknemers uitsluiten van de filtering, dan kun je dit eenvoudig doen door het vinkje uit schakelen. 

Afwijkende dagen opgeven automatisch verwerken
Rond de jaarovergang ontvangen we vaak het verzoek om de verloning of de loonaangifte een paar dagen op te schuiven. Dit voor bijvoorbeeld een extra controle. Het is vanaf nu mogelijk om afwijkende dagen op te geven voor de eerste periode en de laatste periode. Zie hieronder het voorbeeld 
In Loket.nl Classic navigeer je naar Adm - Inrichting - Automatisch verwerken

In januari hebben we voor het goedkeuren van de verloning in de eerste periode 5 aanvullende dagen ingevoerd op dagnummer 16. 
mceclip1.png
Daarnaast hebben we voor de laatste de verloning 3 dagen eerder gezet (let op het -teken). Dat resulteert in onderstaande kalender. (Zoom even in voor een duidelijke weergave)
mceclip2.png

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0