Afdelingsmanager en inzage overzichten

Volgen

Een afdelingsmanager heeft beperkte rechten, zie dit artikel.

Zo ook wat betreft de standaard overzichten. Op werkgeversniveau heeft een afdelingsmanager geen inzage in de overzichten. Op werknemersniveau kunnen overzichten van stamgegevens, ziekteverzuim, verlof, loonkostenontwikkeling en loonoutput geactiveerd worden. Indien je een afdelingsmanager toch inzage wilt geven voor meerdere overzichten, kan dat alleen als je deze persoon als een nieuwe werkgevergebruiker aanmaakt. Zo creëer je 2 werkgevergebruikers, met elk hun eigen inloggegevens, waarbij je bij de werkgevergebruiker (die geen afdelingsmanager is), de rechten kan gaan toekennen die betrekking hebben op de gewenste overzichten. Voor het inzien van welke rechten bij welke overzichten ingericht moeten worden zie dit artikel.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0