Inrichting salarisverwerking – parameters, gegevens van fondsen, grondslagen, componenten, etc.

Volgen

Middels het Overzicht inrichting salarisverwerking kan je alle onderliggende parameters, inzake de inrichting van de salarisadministratie, inzien. Denk hierbij aan sociale premies, pensioengegevens, reserveringen/grondslagen, componenten, salarisschalen, werknemersprofielen, etc. Het overzicht is per kalenderjaar te downloaden. Ook voor de accountant is dit een handig overzicht.

Ga hiervoor naar Werkgever -> Rapporten -> Salarisverwerking -> Overzichten -> Inrichting salarisverwerking.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0