FTP Versie 6

Volgen

Het is al enige tijd mogelijk een export van een deel van de gegevens van loket.nl  in de vorm van CSV-bestanden te downloaden. 

Er zijn nu een aantal wijzigingen noodzakelijk om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Daarnaast zijn er vragen naar uitbreiding van de geëxporteerde gegevens. 

Huidige versie : versie 6 

Vorige versie : versie 5 

Aanpassingen 

DiversenSalarisverwerking
- Nieuwe rubriek “ProductiviteitsPercentage”

Jaar
- Nieuwe rubrieken “SoortAof” en “SoortAofOmschrijving”  

Verloning
- Nieuwe rubrieken “WijzeVanAanmaak” en “WijzeVanAanmaakOmschrijving”
- Nieuwe rubriek “VolgnummerGoedgekeurd”
- Nieuwe rubriek “GebruikerIdVerzoek”
- Nieuwe rubriek “GebruikerIdAfgehandeld”
- Nieuwe rubrieken “Status” en “StatusOmschrijving”
- Nieuwe rubrieken “AantalPeriodeStroken”, “AantalBijzondertariefStroken”, “AantalHerrekenStroken”
GebruikerVerzoek en GebruikerAfgehandeld zijn vervallen 

Opm. In de “verloning” gegevens zijn nu ook de openstaande verloningen opgenomen. Van deze verloningen zijn ook de loonresultaten en de correcties op de grondslagen opgenomen.

VerloningVerwijderd
- Nieuwe rubriek “GebruikerIdVerwijderd”
- Nieuwe rubriek “DatumVerwijderd”
- Rubriek “GebruikerVerwijderd” is vervallen
- Naam bestand is gewijzigd van “VerwijderdeVerloning” naar “VerloningVerwijderd”

VerloningGeannuleerd (nieuwe gegevensgroep)
- Werkgeverid
- Clientnummer
- Jaar
- Volgnummerrun
- DatumGeannuleerd
- GebruikerIdAnnulering

Loonaangifte
- Nieuwe rubrieken “WijzeVanAanmaak” en “WijzeVanAanmaakOmschrijving”
- Nieuwe rubrieken “GebruikerIdVerzoek”
- Nieuwe rubrieken “GebruikerIdAfgehandeld“
- Nieuwe rubriek “Betalingskenmerk”
- Nieuwe rubriek “ExternepartijLoonaangifteIdentificatie”
- Nieuwe rubriek “Volgnummerrun”

LoonaangifteVerwijderd
- Nieuwe rubriek VerwijderdDoorGebruikerId

LoonaangifteGeannuleerd (nieuwe gegevensgroep)
- Loonheffingennummer
- Jaar
- Periode
- Volgnummerrun
- GebruikerIdAnnulering

Pensioenaangifte
- Nieuwe rubrieken “WijzeVanAanmaak” en “WijzeVanAanmaakOmschrijving”
- Nieuwe rubrieken “GebruikerIdVerzoek”
- Nieuwe rubrieken “GebruikerIdAfgehandeld“
- Nieuwe rubriek “Volgnummerrun”

PensioenaangifteVerwijderd
- VerwijderdDoorGebruikerId

PensioenaangifteGeannuleerd (nieuwe gegevensgroep)
- SoortPensioenaangifte
- Loonheffingennummer
- Klantgroepnummer
- ExternePartij
- ExternePartijOmschrijving
- Jaar
- Periode
- DatumGeannuleerd
- GebruikerIdAnnulering

Bij de volgende gegevens groepen is een unieke identificatie (guid) toegevoegd
- Beloning
- FiscaaL
- FunctieAFdeling
- SocialeVerzekering
- WerknemerAfwijkendeAwfPremie
- Toeslag
- WerknemerZvw
- AutoFiscaal
- Excasso
- ExcassoLoonbeslag
- ExcassoLoonbeslagVrijeVoet
- Werktijd
- Diversensalarisverwerking
- WerknemerFonds
- WerknemerFondsGrondslag
- WerknemerGrondslag
- WerknemerKpu
- VerdelingFinancieleEenheid
- VerdelingJournaalV2
- VerdelingjournaalV2Detail
- WerknemerVerstrekking
- WerknemerVerstrekkingAuto
- Ziekmelding
- Ziekteverloop
- Verlofregeling
- Verlof
- ExterneApplicatie
- Verloning
- Loonaangiftebericht
- Pensioenaangifte
- WerkgeverUlsa
- Team
- TeamWerkgever
- Gebruiker
- TeamGebruiker
- GebruikerWerkgever
- Pensioenuitkering

Verlofaanvraag (nieuwe gegevensgroep)
- WerkgeverID
- Personeelsnummer
- ClientNummer
- PersoneelsnummerVerloning
- VerlofaanvraagID
- Status
- StatusOmschrijving
- DatumAanvraag
- DatumIngang
- DatumEinde
- Factor
- FactorOmschrijving
- Soort
- SoortOmschrijving
- AantalEenheden
- DatumBehandeling
- VerlofaanvraagGuid

Verlofsoort (nieuwe gegevensgroep, alleen indien product “verlofregistratie” bij werkgever geactiveerd)
- WerkgeverID
- VerlofsoortID
- Omschrijving
- JaaroverschrijdendSaldo
- JaaroverschrijdendSaldoOmschrijving
- Tonen
- TonenOmschrijving
- VerlofopbouwAanvragenDoorWerknemer
- VerlofopbouwAanvragenDoorWerknemerOmschrijving
- AfwijkendVanStandaard
- AfwijkendVanStandaardOmschrijving

Product (nieuwe gegevensgroep)
- WerkgeverID
- ProductID
- ProductOmschrijving
- ProductGuid
- Nummer

Signaal (nieuwe gegevensgroep)
- SignaalId
- WerkgeverId
- Personeelsnummer
- PersoneelsnummerVerloning
- Soort
- SoortOmschrijving
- Signaaldatum
- TijdstipAanmaak
- SignaalGuid

JournaalV2Run
- WijzeAanmaak is gewijzigd in WijzeVanAanmaak
- WijzeAanmaakOmschrijving is gewijzigd in WijzeVanAanmaakOmschrijving

JournaalV2 (nieuwe gegevensgroep)
- WerkgeverId
- Clientnummer
- JournaalId
- PeriodeIngang
- PeriodeEinde
- RekeningschemaId
- RekeningschemaIdOmschrijving
- AutomatischJournaliseren
- AutomatischJournaliserenOmschrijving

JournaalV2JournaalApplicatie (nieuwe gegevensgroep)
- WerkgeverId
- Clientnummer
- JournaalId
- JournaalApplicatieId
- JournaalApplicatieIdOmschrijving
- Omschrijving 

Voor vragen voor FTP mail naar ftp@loket.zendesk.com 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0