Update 22-4-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Aanpassingen verzamelloonstaat

Nadat we op 11 februari een eerste aanpassing hebben doorgevoerd op de verzamelloonstaat hebben we nu ook de kopteksten van de betreffende CSV-bestanden aangepast. Deze zijn nu weer 1 op 1 met het PDF-bestand.

 

Nieuw recht toegevoegd voor KPU (kostprijs per uur)

Er is een nieuw recht Beheer kostprijs per uur en een recht Raadplegen kostprijs per uur toegevoegd. (Dienstverband - Arbeidsvoorwaarden - Beloning - Kostprijs per uur) Zie afbeelding

mceclip0.png

De overige rechten voor de genoemde menu optie zijn vervallen.
Er heeft wel een conversie plaatsgevonden zodat de gebruikers met het recht Beheer beloningen of Raadplegen beloningen ook over het nieuwe recht beschikken.

 

Stopzetten gegevensuitwisseling voor de applicatie 'Twinfield (oud)'

Vanaf 1 mei 2021 is het niet meer mogelijk om, voor het journaliseren van de loonjournaalpost, nog van de Twinfield(oud) koppeling gebruik te maken. 
Dit heeft voor zowel het Automatisch journaliseren als voor handmatig downloaden van de journaalpost in dit formaat gevolgen.  Beide gevallen worden niet meer ondersteund.

Indien de automatische koppeling toch wordt aangeroepen zal onderstaand mailtje worden verstuurd:

'Het is niet meer mogelijk om resultaten te versturen of downloaden voor de koppeling Twinfield (oud). De nieuwe versie van de Twinfield koppeling kan worden ingericht ingericht middels de beheerschermen'

Mocht je de overstap naar de nieuwe Oauth  koppeling met Twinfield nog niet hebben gemaakt dan adviseren we je dat zo snel mogelijk te doen.
Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Conversie koppeling Twinfield (oud) naar Twinfield .

 

Download MDV Colland alleen voor Basis dienstverband Piekarbeider

BPL is per 2021 overgestapt op het UPA-bericht. Piekarbeiders dienen binnen 5 dagen na in dienst treden te worden gemeld bij TKP i.v.m. wel/geen pensioenopbouw.
Om aan deze verplichting te kunnen voldoen dient voor deze groep werknemers de MDV-melding te worden aangemaakt. 
De meldingen voor de overige medewerkers naar TKP verlopen regulier via het UPA bericht.

Bij het downloaden van het bestand t.b.v. MDV melding Colland (Werkgever - Salarisverwerking - Externe partijen - aanleveren mdv → download MDV Colland) worden alleen dienstverbanden opgenomen in het bestand indien het een piekarbeider betreft. (zie Basis dienstverband).

mceclip1.png

Het Overzicht van verzonden en niet-verzonden MDV meldingen blijft ongewijzigd, alsmede de default instelling van MDV melding Ja/Nee.

Meer informatie over het aanmaken van MDV-bestanden tref je aan op het helpdeskportaal. Zie MDV-meldingen Colland.

 

Meenemen vakantie-uren bij Grondslag VT peilmethodiek 

In onze vorige nieuwsbrief (8-4-2021) gaven we aan dat vanaf 2021 de vakantie-uren (component 27, 67 en 496), o.b.v. een gemiddelde, worden meegenomen in de deeltijdfactor van de berekening/reservering van de vakantietoeslag in het geval van een peilmethodiek. Een voorbeeld hiervan is de CAO beroepsgoederenvervoer.

Voor week- en 4-verloningen is hier een kleine aanpassing op doorgevoerd zodat ook hier het juiste gemiddelde wordt bepaald.

 

CAO code verplicht indien externepartij = PFZW

Voor de aanleveringen aan PFZW is het veld CAO code voortaan verplicht.
Het veld dat je hiervoor gebruikt is het veld 'CAO code loonaangifte' op administratieniveau.

mceclip1.png

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0