Conversie koppeling Twinfield (oud) naar Twinfield

Volgen

Net zoals voor Loket.nl is ook voor Twinfield dataveiligheid van het allergrootste belang. Als klant reken je erop dat jouw gegevens veilig worden behandeld. Dit verlang je als klant maar dat verlangen softwarepartners ook van elkaar. Daarom heeft Twinfield besloten om vanaf 30 april 2021 nog uitsluitend gebruik te maken van de veilige OAuth 2.0 koppeling.
Loket.nl heeft deze koppeling met Twinfield gerealiseerd.

Wat betekent dit voor jou?
In overleg met Twinfield nemen we contact op met alle procviders die gebruik maken van de koppeling met Twinfield (oud) om deze te helpen bij het wijzigen van de SOAP-koppeling naar de nieuwe OAuth 2.0 koppeling. Je ontvangt via onze support-afdeling op verzoek een sheet met werkgevergegevens die nog gebruik maken van de koppeling met Twinfield (oud). Het is van belang om de koppeling voor 30 april 2021 te wijzigen. Na die datum kunnen de journaalposten niet meer op de oude manier aan Twinfield worden aangeboden.

 

Welke werkgevers maken nog gebruik van Twinfield (oud)

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze conversie kun je in het helpdeskportaal, middels een ticket, een overzicht aanvragen van de relaties waarbij momenteel nog Twinfield (oud) operationeel is.


Overstap naar OAuth 2.0 maken 

Zowel gebruikers van Journaal basis (product 938) als van de Journaalmodule (product 939) en Journaliseren (product 940) moeten de mutatie Twinfield (oud) naar Twinfield doorvoeren.
De volgende stappen zullen moeten worden gezet
Heb je als provider toegang tot Twinfield
 1. Aanmaken AK-gebruiker
 2. Deze gebruiker koppelen met Twinfield. Heb je als kantoor een algemene inlog voor Twinfield, gebruik deze dan. Je krijgt dan ook voor de koppeling van de loonjournaalpost direct toegang tot al deze werkgevers, 
 3. Maak je gebruik van Journaal basis (product 938) of van Journaalmodule (product 939) voeg dan op werkgeverniveau de Externe applicatie Twinfield toe.
  Neem de gegevens m.b.t. Kostenplaats, Kostendrager en aantal decimalen uit Twinfield (oud) mee over naar de nieuwe koppeling. (zie hieronder)

  Koppeling Twinfield (oud)
  Schermafbeelding_2020-12-02_114018.gif
  Koppeling TwinfieldSchermafbeelding_2020-12-02_113950.gif
 4. Verwijder vervolgens de Externe applicatie Twinfield (oud)
 5. Maak je gebruik van Journaliseren (product 940) wijzig dan eenvoudig de betreffende Journaalapplicatie van Twinfield (oud) naar Twinfield. De gegevens m.b.t. Kostenplaats en Kostendrager worden mee overgenomen van Twinfield (oud). Neem zelf  Automatisch journaliseren en de juiste Boekingsperiode mee over vaan Twinfield (oud). (zie hieronder)

  Koppeling Twinfield (oud)
  Schermafbeelding_2020-12-02_122019.gif
  Koppeling Twinfield
  Schermafbeelding_2020-12-02_122014.gif


Heb je als werkgever toegang tot Twinfield

 1. Voor werkgevergebruikers kunnen dezelfde stappen worden gezet: De WG-gebruiker kan via het tandwiel de koppeling met Twinfield vastleggen. Maak hierbij gebruik van de persoonlijke inloggegevens van Twinfield.
  Voor het overige kunnen de stappen 3 t/m 5 zoals hierboven beschreven worden gevolgd.

Meer informatie m.b.t. de OAuth koppeling met Twinfield vind je op het helpdeskportaal.
Voor AK-gebruikers zie: https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360012905019-Journalisering-Twinfield-op-basis-van-OAuth 
Voor WG-gebruikers zie: https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360015828939-Journalisering-Twinfield-op-basis-van-OAuth 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0