Update 28-01-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Nieuwe e-mail template: Dossier - Nieuw werknemerdocument

Binnenkort is het mogelijk om een e-mailbericht te sturen als er een document bij een werknemer in het dossier wordt geplaatst. In deze release wordt de e-mail template alvast toegevoegd, op dit moment nog niet functioneel maar alvast een voorbode van wat binnenkort komen gaat.

 

Werkkostenregeling

De vrije ruimte over het fiscaal loon t/m € 400.00 is, net zoals in 2020, ook voor 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.
Over het bedrag van de cumulatieve loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte voor 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

 

Jaaropgave 2020

Op de jaaropgave wordt het Totaal premies werknemersverzekeringen vermeld. De nieuwe AWF-premies waren hier nog niet in opgenomen. Dit is alsnog aangepast.

 

ORT bij ziekte en bij verlof

In 2021 werd de component Meeruren (28)  niet meegenomen t..b.v. de berekening van ORT bij ziekte en bij verlof. Dit is al eerder opgeleverd (21-1-2021). Mocht je een loonrun vóór die datum hebben gestart dan kan het mogelijk bij een volgende verwerking tot herrekeningen leiden.

 

Salarysplit berekening aangepast

In 2020 zijn door een aantal providers vragen gesteld over de berekeningswijze van Loonheffingen bij salarysplit berekeningen. Er ontstonden, bij het bereiken van het maximum bedrag aan premie volksverzekeringen, substantiële verschillen tussen de berekende loonheffingen en de aangifte Inkomstenbelasting . Zodra het maximum Premie volksverzekeringen werd bereikt werd de ingehouden Loonbelasting niet hiermee gecorrigeerd. Hierdoor werd een lager bedrag aan Loonbelasting berekend. Doordat er geen specifieke voorschriften omtrent salarysplit berekeningen bestaan was dit niet per definitie foutief.
In samenwerking met één van onze providers hebben we de berekeningswijze aangepast waardoor er een betere aansluiting ontstaat tussen de berekende Loonbelasting en Inkomstenbelasting.

Deze nieuwe berekeningswijze is per 2021 doorgevoerd.

Meer informatie over salarysplit tref je hier.

 

Pensioenaangifte APG-Bouw periode 13-2020

Na eerder de bruto-netto aanpassing opgeleverd te hebben voor periode 13, is nu ook de aanpassing doorgevoerd voor de pensioenaangifte. De bruto-netto berekening en aanlevering zijn daardoor op elkaar afgestemd. In de aanlevering zijn onder andere de uren en de berekening van het regelingloon aangepast.

Als je de pensioenaangifte periode 13 nog niet hebt aangemaakt, kun je dat nu doen. Check nog wel of de je de bruto-netto aanpassing al hebt verloond (dat geldt voor alle opties).

Heb je periode 13 al wel aangemaakt en is het jaar 2020 nog niet afgesloten, dan kun je het bericht deactiveren en opnieuw aanmaken. 

Is het bericht van periode 13 al aangemaakt en het jaar 2020 is afgesloten, dan kun je onze vragen om het bericht te verwijderen. Daarna kun je het bericht weer aanmaken. 

Je kunt eventueel met een correctiebericht voorgaand jaar werken, maar dan moet er wel een verloning zijn die nog niet eerder in een pensioenaangiftebericht heeft gezeten. Dus dat kan een aanvullende run zijn met de bruto-netto aanpassingen als deze nog niet eerder zijn verloond en ook nog niet waren aangeleverd. 
Of je creëert een extra run door bij iedereen een loonresultaat te creëren, dat kan door een waarde te vullen op het component Loonaangifte. Als je dat verloont en goedkeurt, kun je vervolgens een correctie pensioenaangiftebericht maken.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0