Update 24-9-2020

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Naast technische aanpassingen leveren we de volgende issues op:

Bruto uurloon in UPA bericht

We hebben een kleine aanpassing doorgevoerd voor het bruto uurloon in het UPA bericht voor de 4-weken en weekverloning. Een enkel pensioenfonds gebruikt dit gegeven voor de nota of controle (voor zover wij weten Beveiliging). Indien dit gegeven gecorrigeerd moet worden, dan kun je dat doen door de betreffende periodes als correctie periode mee te nemen in het volgende UPA bericht (via een loonresultaat, zie hier hoe je dat kunt doen)

Uitbreiding inkomstenverhoudingen waarvoor verloonde uren in de loonaangifte doorgegeven worden.

Voortaan worden er voor dienstverbanden die verwerkt worden met soort inkomstenverhouding 31 Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet en 33 Uitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW) verloonde uren doorgegeven in de loonaangifte.

Koppeling journaal voor werkgevergebruiker aangescherpt

Als er op providerniveau (AK-gebruiker) een koppeling is gemaakt met een financieel pakket (Exact Online, Twinfield en Accountview) en deze koppeling geeft toegang tot meerdere administraties dan was dit, onder bepaalde voorwaarden,  ook voor WG-gebruikers inzichtelijk en te muteren. Dit was een ongewenste situatie die we hebben aangepast.
De actieve koppeling van de werkgever die op providerniveau is gedefinieerd kan nog wel worden geraadpleegd door WG-gebruikers maar niet meer worden gemuteerd. 
Maakt een WG-gebruiker zelf een koppeling aan dan kan deze uiteraard wel worden gemuteerd.
Meer informatie over koppelingen met financiële pakketten tref je hier aan.

Beheer gebruikerstoegang WG aangescherpt

Een gebruiker (zowel AK als WG-gebruiker) met het recht Raadplegen Applicatiebeheer kon gebruikerstoegang WG beheren. Deze gebruikers mogen uiteraard uitsluitend raadplegen. Dit is aangepast. Muteren is met dit recht niet meer mogelijk.

Looncomponenten toegevoegd aan mutatieverslagen

Enkele looncomponenten werden niet in het mutatieverslag variabele gegevens getoond. Dit is aangepast waardoor het mutatieverslag weer een volledig beeld geeft van alle mutaties variabele gegevens.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0