Update 10-9-2020

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Naast technische aanpassingen leveren we de volgende issue op:

 

Qlik Licenties HR Dashboard voortaan zelf te beheren

Vanaf deze update is het mogelijk om als gebruiker met het recht Applicatiebeheer Provider het aantal Qlik licenties voor het HR dashboard zelf te beheren. Onder de menuoptie Bedrijfsinformatie is de nieuwe optie Aantal qlik licenties toegevoegd. Iedere werkgever krijgt kosteloos 1 qlik licenties die je vervolgens kunt koppelen aan een werkgever. Had je als werkgever al de beschikking over een licentie? Deze licentie is automatisch zichtbaar bij deze nieuwe optie. Meer weten over het inrichten van een qlik gebruiker? Lees alles in ons uitgebreide artikel

Aanpassing overzicht Jaaropgaven per administratie

Op het overzicht Jaaropgaven per administratie (Overzichten Provider -> Tellingen inrichting salarisverwerking) is een extra kolom toegevoegd: Transitieverg. Zo is naast het totaal aantal jaaropgaven in kolom Jaaropgaven nu ook te zien hoeveel van deze jaaropgaven voortkomen uit een Transitievergoeding dienstverband.

Journaal Direct voor Twinfield en EOL

Per abuis werkte een ingestelde werkgeverkoppeling voor Twinfield en EOL niet meer als een AK gebruiker het journaal wilde vertsuren via de Direct optie. Dat is nu hersteld.

53e week voor weekverloning

Bij een weekverloning wordt de 53e week vanaf nu meegenomen in de berekening van fondsen die als herrekeneenheid Uren hebben en ook een berekening hebben op basis van 265 dagen. Dit kan dus in sommige gevallen tot een herrekening leiden.

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0