CAO onderhoud in Loket.nl

Volgen

In Loket.nl ondersteunen we de loonschalen, fondsen en componenten van meer dan 150 cao's. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat:

- Je met de meest actuele loonschalen werkt:  https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360013553820-

- Je de juiste pensioen- en andere premies voor je cao berekent (mits je het profiel toepast):
https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360013658680-Het-werknemerprofiel

- Je de in de cao geregelde, structurele looncomponenten (vakantiegeld, overwerk, eindejaarsuitkering, etc.) op de juiste wijze berekent. (Eenheden uitgezonderd)

Let op: eenmalige uitkeringen worden niet meegeleverd, deze kun je zelf inrichten op loonmodelniveau of administratieniveau.

Wanneer wordt een nieuwe cao in Loket.nl toegepast?

- Als er sprake is van een nieuwe cao, of een voortzetting van een bestaande cao, worden de gegevens daaruit ondersteund, zodra de cao aangemeld is bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

- Nieuwe loonschalen worden meegeleverd zodra ze officieel bekend zijn gemaakt in de cao, en hiervoor een wijziging is aangemeld bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Omdat het vaak voorkomt dat loonsverhogingen niet consistent of logisch worden afgerond, kunnen we de schalen niet meeleveren op basis van enkel het verhogingspercentage.

Hoe vaak zijn er updates?

Wij brengen updates uit op de volgende momenten:
- Elk weekend, tenzij er geen wijzigingen zijn.
- In periodes met veel wijzigingen, met name rondom 1 januari en 1 juli, worden er vaker updates uitgebracht.
- Noodzakelijke updates die niet kunnen wachten tot de reguliere weekend-update.

Houd er rekening mee dat wij verwerkingstijd nodig hebben voor het doorvoeren van de wijzigingen. Het kan daarom gebeuren dat wijzigingen niet direct bij de eerstvolgende update beschikbaar zijn.

Mis je bepaalde gegevens? Help ons!

Wij gebruiken verschillende officiële bronnen voor het cao-onderhoud, maar het kan wel eens voorkomen dat de informatie eerder aan de werkgevers beschikbaar wordt gesteld dan aan ons, bijvoorbeeld via branche-organisaties of pensioenfondsen. Wij stellen het zeer op prijs als je dergelijke gegevens middels een ticket bij ons indient.

Vragen over de verwerking van de cao-gegevens in Loket?

Uiteraard kun je dan, net zoals voor alle vragen, contact opnemen met onze helpdesk.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0