Update 19-7-2020

Volgen

De update van Loket.nl op 19 juli is succesvol afgerond. We introduceren de volgende nieuwe functies: 

 

Alvast nieuwe e-mail templates voor workflows

Ter voorbereiding op de nieuwe workflows die we binnenkort in het nieuwe Loket gaan lanceren hebben we alvast de e-mail templates daarvoor beschikbaar gemaakt. Hier hangt op dit moment nog geen functionaliteit achter. Het betreft de e-mail templates met 'Workflow' in de naam.

Salarysplit op basis van Nederlands inkomen

Loket.nl kent al geruime tijd onderstaande methodiek bij het toepassen van salarysplit:
Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt Loket.nl de herleidingsregels. Voor het bedrag aan loonbelasting wordt de herleidingsregel B Uitsluitend belastingplichtig toegepast voor het wereld inkomen en het resultaat vermenigvuldigd met het percentage Nederlands inkomen. Voor het bedrag aan premie volksverzekeringen wordt de herleidingsregel A Uitsluitend premieplichtig toegepast voor het wereldinkomen.

In een aantal situaties is het echter ook toegestaan om de berekening van de loonbelasting direct over het Nederlandse inkomen i.p.v. het wereldinkomen te laten plaatsvinden. Het bedrag aan premie volksverzekeringen zal altijd toegepast worden op basis van het wereldinkomen.

Deze methodiek kan vanaf het verloningsjaar 2020 worden toegepast op het scherm Salarisverwerking ->fiscale gegevens, zie onderstaande schermprint.

1.jpg

Bij werknemers waar de indicatie salarysplit al geactiveerd was zijn geconverteerd naar de indicatie LB obv wereldinkomen (%NL/WI).

Op het helpdeskportaal (lees hier) tref je een uitvoerige beschrijving aan over de mogelijkheden van salarysplit met hierbij ook diverse rekenvoorbeelden.

Wij hebben geconstateerd dat bij de berekening van salarysplit met de methodiek LB obv wereldinkomen (%NL/WI) in enkele gevallen bij het tariefloon het bedrag loonbelasting /premie volksverzekeringen niet correct werden bepaald. We hebben dit met ingang van deze release gecorrigeerd.
Verder werd in de gevallen dat wanneer er een vast percentage buitenlands inkomen werd opgegeven en in de vaste gegevens 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel) en/of 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief)  was opgegeven ten onrechte met het vaste percentage gerekend voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. In de nieuwe berekening wordt het percentage dan niet gebuikt maar wordt gerekend met de verhouding 769 BTL.INK.TAB (Buitenlands inkomen tabel) en/of 770 BTL.INK.TAR (Buitenlands inkomen tarief) ten opzichte van 204 HEFF.PL.LOON.

Mogelijk hebben deze aanpassingen herrekeningen tot gevolg. Excuses voor het ongemak.  

 

Contracturen per week in de loonaangifte

Het veld contracturen wordt doorgegeven via de loonaangifte aan de belastingdienst. Voorheen vond dit plaats op basis van gehele uren. Dit hebben we aangepast naar 2 decimalen.
Hierdoor worden de contracturen per week nauwkeuriger aangeleverd bij de belastingdienst.

Nieuw recht Raadplegen journaaloutput

Dit recht ziet toe op het kunnen raadplegen van de journaaloutput op tabblad Journaliseren (journaalprofiel)
Door het introduceren van dit nieuwe recht heb je de mogelijkheid om een functioneel onderscheid te maken tussen de salarisadministrateur en de financiële administrateur.
De journaalpost toont immers uitsluitend resultaten die voor de financiële administratie bestemd zijn. Deze medewerkers hebben in feite niets te maken met de loonoutput. Daarom hebben we ook het overzicht “runoverzicht per dienstverband” onder het recht “raadplegen loonoutput” geplaatst.

Mutatieverslag journaliseren

Als gebruiker wil je graag inzicht wie welke mutaties heeft uitgevoerd t.b.v. het journaalprofiel en de verdeling hiervan. Het bestaande mutatieverslag hebben we uitgebreid zodat wijzigingen in het Journaalprofiel en Journaalapplicatie hier nu voortaan op worden getoond.
Verder is er ten behoeve van de verdeling een nieuw mutatieoverzicht toegevoegd bij Werkgever - Salarisverwerking - Journaliseren - Output. Dit verslag heet Mutatieverslag verdeling journaal.

1.jpg


Bij het verwijderen van een loonrun signaleren als de loonrun reeds is gejournaliseerd. 

 Bij het verwijderen van een loonrun hebben we een signaal toegevoegd die je erop wijst dat de journaal al is gejournaliseerd. Het signaal 'Deze verloningsrun is reeds gejournaliseerd indien relevant vergeet niet de gegevens van deze verloningsrun in het financiële systeem te verwijderen' verschijnt als er bij de goedgekeurde loonrun een datum is gevuld onder de optie 'Journaal'.

 

2e dienstverband verwijderen i.c.m. toegang WNL

Voorheen werd de foutmelding "Fout: Deze persoon heeft nog toegang tot Werknemerloket. Blokkeer eerst de toegang tot Werknemerloket voor deze persoon. (Persoon_Verwijderen_1)"  afgegeven wanneer je een tweede foutief aangemaakte dienstverband wilde verwijderen bij een werknemer die reeds toegang had tot Werknemerloket.
Het zou mogelijk moeten zijn om dit dienstverband te verwijderen terwijl het voor het andere originele dienstverband gewoon toegang tot het Werknemerloket behouden moet blijven.
De conditie van het signaal hebben we zodanig aangepast, dat deze alleen nog wordt getoond wanneer je het laatste dienstverband probeert te verwijderen.

 

Nieuwe fondscomponenten

Met deze update introduceren wij nieuwe fondscomponenten, namelijk een uren- en een deeltijdfactorcomponent. Deze zijn voor 2020 niet standaard toegevoegd, omdat het hier gaat om een eerste aanzet tot verduidelijking van de fondsberekening en verbetering van de aanlevering in een pensioenaangifte. Lees hier meer.
Het worden standaard fondscomponenten vanaf 2021, zoals deze onder Gekoppelde componenten staan. Ze zullen later ook worden toegevoegd aan het 'Componenten van alle regelingen ulsa-online' schema.

 

Overzichten verlofsaldi niet meer in CSV te downloaden

In loket zijn 3 verlofsaldi overzichten op te vragen namelijk : per afdeling, per functie en per werknemer.
Deze overzichten zijn ook beschikbaar als geconsolideerd overzicht. Deze overzichten werken juist indien de overzichten worden opgevraagd in PDF-formaat. Echter als het overzicht "per afdeling" of "per functie" wordt opgevraagd in o.a. CSV/XLS formaat dan verschijnt er geen data in het overzicht.
We hebben daarom de optie CSV/CSVEXCEL uitgezet voor de volgende overzichten:
- Verlofsaldi per werknemer
- Verlofsaldi per afdeling werknemer
- Verlofsaldi per functie werknemer
- Verlofsaldi per afdeling
- Verlofsaldi per functie
- Actuele verlofsaldi per afdeling
- Actuele verlofsaldi per afdeling werknemer
- Actuele verlofsaldi per functie
- Actuele verlofsaldi per functie werknemer
- Actuele verlofsaldi per werknemer
- Verlofsaldi per afdeling geconsolideerd
- Verlofsaldi per functie geconsolideerd
- Verlofsaldi per werknemer geconsolideerd

> oplossing: gebruik de XML optie. In Excel kan bij 'opslaan als' vervolgens gekozen worden voor een CSV bestandstype. 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0