Emailadressen

Volgen

In Loket Classic kan voor verschillende berichten een e-mailadres worden ingesteld bij de werkgever onder Salarisverwerking -> Emailadressen

Per soort actie is een standaard e-mailbericht gedefinieerd door Loket.nl. Op werkgeverniveau kan per actie van dit standaard e-mailbericht afgeweken worden onder Beheer -> Emailteksten. Bij het gebruik van deze optie moeten alle gegevens worden gevuld; het is niet mogelijk om enkel de afwijkende gegevens vast te leggen. 

Zodra een verloning wordt opgestart, worden in de actie Verlonen bijvoorbeeld onder de velden Email starten, Email gereed, en Email goedkeuren de in Loket.nl gedefinieerde e‑mailadressen getoond. Het is mogelijk om tijdens het verlonen (actie Verlonen) het e-mailadres bij Email starten en Email gereed eenmalig in te voeren of het standaard e-mailadres te wijzigen/verwijderen. Het e-mailadres bij Email goedkeuren moet op werkgeverniveau gewijzigd/verwijderd worden. Zodra de verloning gestart, gereed of goedgekeurd wordt, worden de in Loket.nl gedefinieerde e‑mailberichten verstuurd.

Ook bij het aanmaken, goedkeuren en annuleren van een loonaangifte bestaat de mogelijkheid om automatisch een e-mail te versturen als de actie is uitgevoerd. Bij het aanmaken van de loonaangifte kun je het standaard ingevoerde e-mailadres onder het veld Email loonaangifte eventueel eenmalig verwijderen of wijzigen. De e-mailadressen gevuld onder Loonaangifte goedkeuren of Loonaangifte annuleren kunnen enkel op werkgeverniveau worden gewijzigd/verwijderd.

 

Let op bij de onderstaande e-mail soorten kun je nog geen afwijkend e-mailadres gebruiken. De afwijkende e-mail functionaliteit is nog niet beschikbaar voor de preboarding en zal uiteindelijk in Loket.nl komen en niet meer in Loket.nl Classic. 

- Preboarding - Uitnodigen werknemer

- Preboarding - Bevestiging afronden werknemer

- Preboarding - Bevestiging afronden werkgever

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0