Verstrekkingen

Volgen

In Loket.nl kun je per werknemer verstrekkingen vastleggen. Voorbeelden zijn o.a. een verstrekte laptop, mobiele telefoon of tablet. Het voordeel hiervan is dat je weet welke bedrijfsmiddelen er ingenomen dienen te worden wanneer de betreffende werknemer uit dienst gaat. Hiernaast kan er op de einddatum van een verstrekking ook een signalering worden geplaatst. 

Product en autorisatie

Alvorens gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit zullen er aanvullende producten en/of rechten aan je klant c.q. gebruiker gekoppeld moeten worden. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon van je accountants- administratiekantoor die Loket.nl voor je beheert.


Definiëren tabel

Voordat je een verstrekking kunt invoeren bij een werknemer moet je deze eerst aanmaken op werkgeverniveau via Arbeidsvoorwaarden -> Verstrekkingen. Onderstaand tref je een voorbeeld aan:

1.jpg

Registeren bij werknemer

Nadat de tabel op werkgeverniveau is gedefinieerd, kan de registratie van verstrekkingen op werknemerniveau plaatsvinden via: HRM -> Verstrekkingen -> Verstrekking WN of Auto WN.
De registratie kan uit 2 onderdelen bestaan:

  • Verstrekkingen
  • Auto WN

1.jpg

 

Detail Verstrekkingen

2.jpg

 

Detail Auto WN

2.jpg

Let op: Het invoeren van de Auto WN bij de verstrekkingen heeft geen invloed op de salarisverwerking!

Het is mogelijk om automatisch gegevens van een auto van de zaak op te halen bij het RDW op basis van het ingevoerde kenteken. In Loket.nl onder Salarisverwerking -> Fiscale gegevens -> Werknemer auto is het veld Kenteken beschikbaar. Zodra je in dit veld het kenteken invoert, kan Loket.nl automatisch de fiscale waarde van de auto ophalen als je naar een volgend veld gaat of drukt op de button Opslaan. Het kenteken mag zowel met als zonder koppelteken worden ingevoerd. 


Overzichten verstrekkingen

Je kunt van zowel de eigen opgevoerde verstrekkingen alsmede de auto van de zaak overzichten raadplegen op werkgeverniveau via Loket Classic en wel via Overzichten -> HRM -> Verstrekkingen.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0