Het gebruik van signalen

Volgen

 

Activeren signalen

Op gebruikersniveau kan er aangegeven worden welke signalen er naar de betreffende gebruiker verstuurd moeten worden. Dit kan op 2 manieren toegekend worden, via een signaalset of door de signalen handmatig toe te voegen.

Signaalset

Vaak heeft je accountants- of administratiekantoor een signaalset bedacht. In een signaalset zit een setje aan voorgedefinieerde signalen die al volledig zijn ingericht.
Bij de gebruiker selecteer je een signaalset en je slaat hierna de mutatie op. 
Vervolgens klik je op het meest rechtse bliksemschichtje. Hierdoor worden de signalen die in de set zijn opgenomen automatisch aan de gebruiker gekoppeld.

1.jpg

Handmatig koppelen

Wanneer je op de betreffende werkgevergebruiker klikt, kun je in de middelste kolom op het toevoegen icoontje klikken. Zie onderstaand.

1.jpg


Hierna volgt een scherm waar een signaal toegevoegd kan worden.

Soort:
Hier geef je het het betreffende signaal op wat je wilt gaan activeren

Signaleringsperiode:
Hiermee kun je aangeven wanneer je het signaal wenst te ontvangen. Je geeft het aantal kalenderdagen op voorafgaand aan de gebeurtenis (of in sommige gevallen na de gebeurtenis) waarop je het signaal wenst te ontvangen.

Mail sturen:
Standaard worden de signalen uitsluitend in Loket.nl getoond. Wil je hier ook actief per mail over worden geïnformeerd, dan kun je dit veld op Ja zetten.

Alleen afdeling signalen:
Dit veld is specifiek voor de afdelingsmanager. Wanneer je dit veld op Ja zet, zorgt dit er voor dat de gebruiker uitsluitend signalen krijgt van zijn of haar afdeling. 

2.JPG

Standaard signalen

Hieronder volgt een opsomming van de standaard signalen die we in Loket.nl ondersteunen:

Standaard signaleringen op persoonsniveau:
Verjaardagen op basis van de geboortedatum en niet overleden.

 • Verjaardag algemeen
 • Verjaardagen bij leeftijden 50, 55, 59 t/m 65 jaar
 • Bereiken AOW gerechtigde leeftijd

Huwelijksjubileum indien burgerlijke staat is gehuwd en op basis van ingangsdatum partner.

 • 12,5 jarig huwelijk
 • 25 jarig huwelijk
 • 40 jarig huwelijk

Geldigheidsdatum HRM modules:

 • Aflopen geldigheidsdatum opleiding
 • Einde geldigheid dossier
 • Einde lease contract
 • Vervolg beoordeling
 • Einde geldigheid verstrekking

 

Standaard signaleringen op dienstverbandniveau:

Dienstjubileum op basis van historische datum in dienst of datum in dienst als de historische datum leeg is.

 • 5 jarig dienstverband
 • 10 jarig dienstverband
 • 12,5 jarig dienstverband
 • 20 jarig dienstverband
 • 25 jarig dienstverband
 • 30 jarig dienstverband
 • 40 jarig dienstverband
 • 45 jarig dienstverband
 • Aanbod vaste uren oproepkracht
 • Einde proeftijd (signalering 1 week vooraf)

Loket.nl bepaalt de proeftijd als volgt:

Indien de datum "aanstelling tot" leeg is (onbepaalde tijd) 2 maanden proeftijd
Indien de datum "aanstelling tot" >=2 jaar na in dienst datum: 2 maanden proeftijd
Indien de datum "aanstelling tot" < 2 jaar na in dienst datum: 1 maand proeftijd
Indien de datum in dienst > historische datum in dienst, geen proeftijd mogelijk

Ingangs- en eindmoment fonds en grondslag:

Indien een fonds of grondslag in een profiel is opgenomen, zal er bij het bereiken van de ingangs- of einddatum een signaal verschijnen dat het betreffende fonds en/of grondslag is geactiveerd. In de overige gevallen verschijnt er een signaal dat begin of einddatum is bereikt. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor activering van betreffende fonds en/of grondslag.

Signalering Auto van de zaak: 

 • Auto eerste toelating 60 maanden

 Signalering einde proeftijd of contract:

 • Einde contract / aanzegtermiijn op basis van aanstelling tot
 • Einde opzegtermijn op basis van aanvang opzegtermijn, opzegtermijn wn en wg en periode opzegtermijn

 

Standaard signaleringen m.b.t. Ziekteverzuim/Wet Poortwachter:

Tijdstip signalering

Omschrijving signalering

 6 weken

 6 wkn ziek, Probleemanalyse ARBO ontvangen?

 8 weken

 8 wkn ziek, Plan van aanpak Reïntegratie opgesteld?

 42 weken

 42 wkn ziek, Ziekmelden bij UWV.

 1 jaar + 35 weken

 Opstellen reïntegratieverslag

 1 jaar + 39 weken

 WIA-aanvraag en reïntegratieverslag versturen naar UWV

 Week 104

 104 wkn ziek, Einde doorbetalingsverplichting ziekengeld /  mogelijke start wia-uitkering 

 

Eigen signalen

Naast de standaard signaleringen kun je in Loket.nl ook eigen signalen vastleggen.

Om Eigen signalen in te voeren, selecteer je eerst de betreffende werknemer en ga je vervolgens naar HRM -> Eigen signalen. Het aantal eigen signalen is onbeperkt. Een eigen signaal is zichtbaar voor alle Loket gebruikers.

1.jpg

De eigen signaleringen worden opgenomen in de dagelijkse procedure van de standaard signalen. Het signaleringsmoment van de eigen signaleringen kan uiteraard ook zelf bepaald worden.

De signalering blijft actief totdat je deze met het icoontje (envelop) op gelezen hebt gezet. Je kunt echter ook een vervaldatum in het eigen signaal invoeren. Het signaal zal dan automatisch vervallen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij het signaal op te geven of dit herhaald moet worden. Indien dit het geval is, kan vervolgens worden aangegeven wat de repeterende entiteit zal zijn (bijvoorbeeld herhalen over 12 maanden bij een mogelijke verhoging van een persoonlijke toeslag). Vervolgens kan het aantal keren dat het signaal moet worden herhaald, worden ingevoerd. Indien bij het aantal herhalingen 99 wordt ingevuld zal het signaal oneindig worden herhaald (t/m eventuele uitdiensttreding van werknemer).

Wanneer de werknemer uit dienst gaat, dient het eigen signaal verwijderd te worden. Deze stopt niet automatisch na het vullen van de uit dienst datum. 

 

Overzicht signalen

Op werkgeverniveau is het onder Overzichten -> Personeel -> Organisatie mogelijk om overzichten te genereren van zowel de openstaande als de afgewikkelde signalen.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0