Opleidingen

Volgen

In Loket.nl kun je voor iedere werknemer de voltooide, huidige en toekomstig te volgen opleidingen vastleggen. Er is tevens een koppeling met signalen waarmee je geattendeerd kan worden op bijvoorbeeld een herhalingscursus van een werknemer.

 

Product en autorisatie

Alvorens gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moeten er wellicht aanvullende rechten en producten geactiveerd worden. Je kunt hiervoor het beste even contact opnemen met je accountants- administratiekantoor.

Tabellen opleidingen

Er zijn twee tabellen beschikbaar die op werkgeverniveau kunnen worden gedefinieerd. Het betreft een tabel voor Opleidingsoort en Opleiding nadere aanduiding. Je kunt deze tabellen naar eigen inzicht definiëren. Deze tabellen zijn opgenomen onder:
Beheer -> Tabellen -> Soort opleiding en Opleiding nadere aanduiding.

1.jpg

 

Registratie bij werknemer

Nadat je bovenstaande hebt gedefinieerd kun opleidingen gaan registreren op werknemerniveau via HRM -> Opleidingen

2.jpg

Je kunt bij een opleiding een geldigheidsdatum opgeven. Deze optie kan bij elke opleiding worden gebruikt waarbij een beperkte geldigheid van toepassing is, bijvoorbeeld bij Rijbewijs, BHV-ers, EHBO-ers, enzovoort. Er zal een signaal verschijnen op het door de provider ingestelde signaleringsmoment vóór de ingevoerde datum bij Einde geldigheid. Zie voor meer informatie over deze signalen het artikel Het gebruik van signalen

1.jpg

Overzichten opleidingen

In Loket Classic zijn op werkgeverniveau via Overzichten -> HRM -> Opleidingen een aantal overzichten beschikbaar.


In de parameters voor de overzichten is het mogelijk te filteren op Soort opleiding, Nadere aanduiding, Afdeling en Functie. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld alle medewerkers met een bepaalde opleiding voor een afdeling of functie te rapporteren.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0