Werknemer(s) toegang verstrekken tot het Werknemerloket

Volgen

Een werknemer kan zijn of haar eigen gegevens zoals loonstroken, jaaropgaven raadplegen in het werknemersloket. Dit is te benaderen via de volgende URL: www.werknemer.loket.nl

Afhankelijk van het gebruik van de overige HRM modules kunnen ook deze gegevens getoond worden in Werknemerloket. Denk hierbij aan het verlofsaldo van een medewerker, de leaseauto, de verstrekkingen en de gevolgde opleidingen. 

De toegang tot Werknemerloket kan individueel of collectief worden verstrekt. Voordat je een werknemer toegang kunt verstrekken tot het Werknemerloket moet het e-mailadres (ons advies is om een privé e-mailadres te gebruiken) van de werknemer zijn geregistreerd.

Collectief

Via Werkgever ->Collectief-> Werknemerloket -> Toegang verstrekken kun je collectief toegang verstrekken.

 

Individueel

Op werknemersniveau kun je toegang verstrekken op het scherm Overzicht.

 

Toegangsmail

Zodra de toegang wordt verstrekt, zal er een standaard e-mail worden verzonden naar de werknemer met daarin o.a. een activatie link. Klikt de werknemer op deze link dan verschijnt er vanuit beveiligingsoogpunt de controle vraag om zijn of haar geboortedatum in te vullen.

Na het juist invullen van de geboortedatum kan de werknemer zelf een (unieke) gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Nadat de gebruiker deze gegevens heeft bevestigt, logt de Werknemer automatisch in.

LET OP! De toegangsmail met de activatielink is maar 4 kalenderdagen geldig. Heeft de werknemer zijn WNL in die periode niet geactiveerd, dan komt deze werknemer weer terug in de status van niet geactiveerde WNL accounts en je kan dan opnieuw toegang verstrekken op de hier boven beschreven collectieve of individuele manier.

 

Uitnodiging opnieuw versturen of Uitnodiging intrekken

Het is mogelijk om de uitnodiging opnieuw te versturen dan wel in te trekken.

Let op: dit kan alleen in het geval de eerder verstuurde uitnodiging nog niet is gebruikt door de werknemer. De toegestuurde link is in dat geval nog niet gebruikt. Bij intrekken is de link niet meer geldig, de werknemer ontvangt hiervan een melding als hij op de link drukt. Bij opnieuw versturen ontvangt de gebruiker nogmaals een e-mail met een gewijzigde link.

Voor het toegang verlenen tot het Werknemerloket zijn standaard e-mailteksten gedefinieerd. Uiteraard kan van deze standaard e-mailtekst worden afgeweken. Voor meer informatie over het aanpassen van de standaard e-mailteksten verwijzen wij je graag naar het artikel E-mailteksten.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0