FAQ ontwikkelingen Loket.nl

Volgen

Onderstaand een aantal vragen die vaak worden gesteld rondom de ontwikkelingen van Loket.nl
Dit artikel zal worden aangevuld met nieuwe vragen, dus volg dit artikel voor updates. 

1. Welke producten worden er niet overgebouwd naar Loket.nl?
2. Wat voor ontwikkelingen staan er voor journalisering op het programma?
3. Welke overzichten komen terug in Loket.nl en welke overzichten worden niet overgebouwd?
4. Wat staat er voor aankomende maanden op de roadmap?
5. Wat gebeurt er precies op 2 april 2024?

1. Welke producten worden er niet overgebouwd naar Loket.nl?

Allereerst zullen we de Beoordelingsmodule niet overbouwen naar Loket.nl. Deze module werd de laatste jaren niet veel meer gebruikt en daarom hebben we de keuze gemaakt deze uit te faseren. In 2024 zullen we behoeftes op dit vlak inventariseren, gericht op het MKB.
Dossiervorming (340) gaat ook niet overgebouwd worden naar Loket.nl. Alleen de dossiervorming van Qwoater is overgebouwd naar Loket.nl. 
Verstandig is dus om een conversie te starten voor Dossiervorming. Deze conversie vindt plaats in Loket.nl Classic. Je leest hierover meer in dit artikel. Providers die nog gebruik maken van het oude dossiervorming zijn op de hoogte gebracht.
Ook de producten UWV  en Arbodienst  bouwen we niet over. Hierdoor komt de functionaliteit meldingen te vervallen.
In Loket.nl werkt alleen de tweestapsverificatie met een app. De tweestapsverificatie met de sms werkt (al een tijdje) niet meer. 

2. Wat voor ontwikkelingen staan er voor journalisering op het programma?
We hebben besloten om de volgende journaalkoppelingen, wegens gering gebruik, niet over te bouwen: Cash & Pay, Fis 2000 en Preis. 
Daarnaast zullen we alleen de inrichting van het journaalprofiel mee overbouwen naar Loket.nl.
Dit betekent dat wanneer je Journaal Basis blijft gebruiken, je uiteindelijk niet meer de inrichting in rekeningschema en grootboekrekeningnummers kunt beheren en je overzichten niet meer representatief zijn. Voor basis blijft dus enkel de debet credit boeking bij een loonrun over. Lees nog even het volgende artikel door.

Voor de journaalmodule zijn we bezig met het bouwen en testen van scripts om op die manier de journaalmodule om te zetten naar het journaalprofiel. Hier zal dus geen conversietool voor komen.
Op dit moment zijn we nog in de fase waarbij we met enkele klanten gaan testen, voordat we het Loket.nl breed gaan uitrollen. We zullen snel meer informatie via het helpdeskportaal communiceren.

3. Welke overzichten komen terug in Loket.nl en welke overzichten worden niet overgebouwd?

Ook met overzichten zijn we druk bezig om deze steeds meer hun weg te laten vinden naar Loket.nl.
Uiteraard zijn er nog steeds standaard overzichten beschikbaar in Loket.nl, maar door de komst van Export gegevens stellen we jou als gebruiker zelf in staat om overzichten samen te stellen geheel naar eigen wens of naar de wens van de klant.
Dus geen standaard verjaardagenoverzicht meer, maar juist een gepersonaliseerd overzicht met alle relevante (additionele) informatie.
Op dit moment kunnen er via Export gegevens overzichten samengesteld worden voor jou als individuele gebruiker of voor alle werkgevers. In de nabije toekomst maken we het ook mogelijk om een overzicht samen te stellen voor een specifieke werkgever.

Wat bouwen we niet over naar Loket.nl:
Om je goed voor te bereiden op het wegvallen van enkele overzichten, hebben we hieronder een opsomming gemaakt van de overzichten die niet binnen de scope vallen van overbouw:
- Cumulaties en saldi – Verlof begin jaar en Opbouw verlof ulsa
- Gemiddelde uren/dagen oproepkrachten (NOW)
- Export voor import – Excasso buitenland
- Export voor import – Variabele gegevens incl. verdelingseenheid (dit i.v.m. de definitieve overgang naar journaalprofiel)

- Export voor import – ZVW
- Export voor import – Export harmony
- Export voor import – Initieel plato
- Export voor import – Medewerker humannet
- Export gegevens – WAO/WIA
- Export gegevens – Diverse salarisgegevens Vakantiefondsen
- Inrichting salarisverwerking – Grootboekrekeningnummers werkgever (ook i.v.m. overgang journaalprofiel)

- Diverse monitoren (deze overzichten zijn sterk verouderd en worden in de toekomst anders grafisch weergegeven)

- Personeel – MSV formulieren

- HRM – Beoordelingen
- Export gegevens – Beoordelingen / Beoordelingsafspraken

- Overig – Regelingen en verzekeringen

Welke overzichten komen er nog aan?
- Rapportage accountants pagina
- XML auditfile
- Variabele gegevens per periode
- Export variabele gegevens per periode
- Export loonresultaten
- Qwoater dossierinformatie
- Ondertekenverzoeken
- Overzicht PAWW aangifte
- Cumulatieve journaalpost op basis van profiel
- Cumulatieve journaalpost op basis van Journaal Basis
- Lijst overzichten zoals Partnergegevens , Kindgegevens, Contactpersonen, Auto’s van de zaak, Opleidingen, Verstrekkingen, Eigen velden, Toeslagen en Inhoudingen

4. Wat staat er voor aankomende maanden op de roadmap?
We gaan beginnen met het overbouwen van providerfunctionaliteiten. We beginnen met het gebruikersbeheer. Daarnaast maken we een begin met de Startpagina werkgever, waarbij de werkgever zijn beginscherm kan personaliseren. 
Op basis van feedback zullen we ook het design en de mutatieflow optimaliseren.
Voor meer info kun je kijken op https://www.loket.nl/roadmap/ 

5. Wat gebeurt er precies op 2 april 2024?
Op 2 april halen we voor de werkgevergebruikers en de afdelingsmanagers de mogelijkheid weg om te switchen naar Loket.nl Classic. Voor providergebruikers laten we deze optie uiteraard nog staan. 
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0