CAO Update 02-02-2023

Volgen

In de nacht van woensdag op donderdag zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

Extra informatie Metalektro: aanlevering PME TKP-UPA
Loket.nl gaf bij de gegevensuitwisseling de daadwerkelijke uren door aan PME, terwijl daar de gemiddelde uren werden verwacht. In de update van Loket van 31-01-2023 is het 'soort fonds' PME toegevoegd. In deze CAO-update is dat soort fonds nu ook aan de juiste fondsen gekoppeld.


Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2022

10 Metalektro

Aanpassing ‘Soort fonds’ i.v.m. UPA-aanlevering

1-1-2023

25 Groothandel in bloemen en Planten

Premies 2023 compleet

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0