CAO Update 07-11-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende CAO's voor alle informatie en eventuele instructies.

PAWW-informatie
In de melding voor de CAO Update van 24-10-2022 hebben we informatie gegeven over de wijze waarop tijdelijk beëindigde CAO's door ons behandeld werden. Inmiddels is de werkwijze veranderd en hebben we de PAWW voor de betreffende CAO's aangepast naar gelang de situatie. Alle CAO's waarvoor een PAWW wijziging is doorgevoerd, zijn hieronder te vinden. Bij de mededelingen in Loket.nl kun je gedetailleerde informatie vinden over de aanpassingen, alsmede eventuele instructies.

  • Voor de CAO's 18 Uitvaartbranche en 27 Orsima is er inmiddels een algemeen verbindend verklaarde verzamel-CAO voor PAWW per 4-11-2022. Deze wijziging zal in de CAO Update van 14-11-2022 meegenomen worden. 
  • Zodra er voor andere CAO's met tijdelijk beëindigde PAWW relevante wijzigingen plaatsvinden, zullen we dit uiteraard ook weer zo snel mogelijk bijwerken. 

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2023

01 Dierhouderij

Schalen verhoogd met 2,75% per 1-1-2023

1-10-2022

03 Afbouw

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 5-10-2022

1-1-2022

03 Bouw/uta bedrijf

TSF VT over geboorte- en ouderschapsverlof

1-10-2022

03 Natuursteenbedrijf

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 5-10-2022

1-10-2022

16 Vleessector

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 20-10-2022

1-10-2022

16 Vleeswarenindustrie

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 20-10-2022

1-1-2023

18 Doe-het-zelfbranche

Schalen verhoogd met 3,25% per 1-1-2023

1-10-2022

18 Uitvaartbranche

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-10-2022

18 Visdetailhandel

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-10-2022

22 Recreatie

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 27-10-2022

1-10-2022

22 Zwembaden

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 4-10-2022

1-10-2022

23 Apotheken

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-10-2022

23 Gezondheidscentra

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-1-2022

23 Huisartsenzorg

EJU HIDHA 2022 naar 2,2%

1-1-2022

23 Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha)

EJU HIDHA 2022 naar 2,2%, aanpassing rekenregel

1-10-2022

25 Architectenbureaus

PAWW onderbreking van 1-10-2022 t/m 5-10-2022

1-1-2023

25 Architectenbureaus

Schalen verhoogd met 29 euro per 1-1-2023

1-1-2022

25 Graanbe- en verwerkende industrie

Minimumbedrag VT aangepast per 1-1-2022

1-10-2022

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-10-2022

25 Particuliere beveiligingsorganisaties

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-1-2023

26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans)

Schalen verhoogd met 2,5% per 1-1-2023

1-6-2022

27 Kunststof- en Rubberindustrie

Minimumbedrag VT aangepast per 1-6-2022

1-11-2022

27 Kunststof- en Rubberindustrie

Minimumbedrag VT aangepast per 1-11-2022

1-10-2022

27 Orsima

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

1-10-2022

27 Textielverzorging

PAWW tijdelijk beëindigd per 1-10-2022

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0