CAO Update 24-10-2022

Volgen

31-10-2022: Update PAWW
Inmiddels is duidelijk dat PAWW niet op de werknemer ingehouden mag worden zolang er geen algemeen verbindend verklaring is. Wij hebben in navraag bij PAWW of dit in alle gevallen ook betekent dat er geen afdracht plaats hoeft te vinden. We zullen sowieso met de aankondiging van de CAO Update van 7-11-2022 een status-update geven.

Voor nu is ons advies om in voorkomende gevallen zelf het fonds te beëindigen bij de medewerkers, zoals hieronder beschreven bij 'PAWW inhouding toch zelf stopzetten'. 


Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

PAWW-informatie
Wij hanteren als criterium om PAWW af te sluiten / op nul te stellen, of de CAO aangemeld is bij het ministerie van SZW.
De laatst bijgewerkte status is voor elke CAO te vinden in het door SPAWW uitgebrachte 'overzicht van aanmeldingen in verzamel-CAO's', te vinden op de site van SPAWW. De laatste versie op dit moment is van 6 oktober 2022.
Sommige PAWW verzamel-CAO's zijn nog niet helemaal door het proces van algemeen verbindend verklaring heen, en dat leidt ertoe dat een aantal werkgevers meldingen krijgt dat de PAWW niet meer van toepassing zou zijn.
Uitzondering: de CAO Textielverzorging is nog niet opgenomen in een verzamel-CAO, maar er zijn nog verlengingen in behandeling. Werkgeversorganisatie FTN heeft in deze nieuwsbrief aangegeven dat de PAWW verlengd wordt per 1-10-2022. 

PAWW inhouding toch zelf stopzetten?
Als je de inhouding PAWW wilt stopzetten in afwachting van een definitieve status voor de werkgever(s), dan kun je dit zelf doen door bij de werknemers het fonds te beëindigen met als einddatum 30-9-2022. Wanneer later blijkt dat met terugwerkende kracht de PAWW alsnog van toepassing wordt verklaard op de werkgever, dan kun je de datum weer verwijderen en dan zal er automatisch herrekend worden.

 

 

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-3-2022

03 Afbouw

BBL-schalen per maand en 4-weken toegevoegd

1-1-2022

03 Natuursteenbedrijf

Correctie BBL-Leerling niveau 2/3 18 jaar, uur

1-3-2022

03 Natuursteenbedrijf

BBL-schalen per maand en 4-weken toegevoegd

1-1-2022

23 Apotheken

Component voor vakbondscontributie

1-1-2022

23 Gezondheidscentra

Component voor vakbondscontributie

10-10-2022

27 Kunststof- en Rubberindustrie

Schalen verhoogd met 2% per 1-11-2022 / 10-10-2022

1-7-2022

64 Rijk

Maximaal ORT-uurloon per 1-7-2022 aangepast

1-7-2022

64 Rijk

Minimumbedrag VT aangepast per 1-7-2022


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0