Update Loket.nl 18-07-2022

Volgen

Vanavond 18 juli 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats.
Rond 21.30 uur is daarom de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

Aanmaken en verzenden SPH UPA bericht
Vanaf 2022 is pensioenpartij SPH de pensioenuitvoerder Achmea gaan gebruiken om de UPA aan te leveren. We hebben het nu mogelijk gemaakt om het pensioenbericht aan te maken en te versturen. 
Activeer hiervoor product
UPA Pensioenaangifte (920) en navigeer dan naar tabblad Adm om daar de Externe partij op APS (UPA) te zetten.

Let op: In het geval dat een administratie vóór 2022 is aangemaakt en je per 2022-01 de pensioenaangifte SPH moet doen, doe dit dan in Loket.nl Classic.
In Loket.nl wordt hier namelijk de onjuiste periode getoond. De pensioenaangifte van 2022-02 wordt wel juist weergegeven in Loket.nl
Wil je pas vanaf een latere periode pensioenaangifte doen? Vraag dan een dummy aan. 

Optimalisaties Preboarding
Vorige week lanceerden wij deze nieuwe functionaliteit. Hier hebben we wat feedback op gekregen en we voeren onderstaande optimalisaties uit:
- Bij het opnieuw uitnodigen van de werknemer, kon er soms een foutmelding ontstaan. Dit hebben we voor je opgelost.
- Wanneer het e-mailadres voor de nieuwe werknemer al ergens bekend als ingevuld e-mailadres of gebruikersnaam van ESS, dan volgde er een foutmelding. Dit hebben we voor je opgelost.
- We hebben bij stap 3 voor de werknemer (uploaden identificatiebewijs) een tekstuele aanpassing gedaan. De tekst wordt aangepast naar:
Wanneer je je ID-bewijst uploadt. zorg er dan voor dat je de voor- en achterkant laat zien. Het documentnummer, pasfoto en burgerservicenummer (BSN) moeten goed zichtbaar leesbaar zijn. LEt op, het rijbewijs mag niet gebruikt worden als identificeerbaar middel.  

Waarschuwing geven bij documenten plaatsen in WG dossier die toegankelijk zijn voor WN. (Herkomst: Ideeënportaal)
Wanneer je in het werkgeversdossier iets uploadt op een categorie die voor de werknemer in Werknemerloket is te raadplegen, dan kunnen daar ongewenste situaties ontstaan, denk aan het het foutief uploaden van loonstaten van iedere werknemer. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Om dit te voorkomen, hebben we een waarschuwing ingebouwd.
Wanneer je iets wil uploaden in het werkgeversdossier op een categorie die voor de werknemer inzichtelijk is, dan ontvang je onderstaande melding:
mceclip1.png


 Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0