CAO Update 07-03-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies.

CAO E-commerce Nederland nieuw opgeleverd
De CAO E-commerce Nederland is een relatief nieuwe CAO voor werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversvereniging E-commerce Nederland. Er is echter ook een verzoek tot algemeen verbindend verklaring gedaan bij het ministerie van SZW. Controleer dus of je werkgever(s) binnen de werkingssfeer vallen en houd de status van de AVV-aanvraag in de gaten.

Heb je werknemers die je in dit loonmodel wilt verlonen, maar die nu in een ander loonmodel verloond worden? Kijk dan even naar vraag 2 van dit artikel voor praktische tips.


Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2022

03 Timmerindustrie

Ploegentoeslagen verhoogd per 1-12-2021

1-1-2022

11 Motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf

Uurloon schaal A/WML 16 jaar aangepast

1-1-2022

18 E-commerce Nederland

E-commerce Nederland opgeleverd

1-1-2022

18 E-commerce Nederland

Sociaal Fonds Levensmiddelen toegevoegd

31-1-2022

18 E-commerce Nederland

Salarisschalen per 1-2-2022 / periode 2 toegevoegd

1-4-2022

18 Elektrotechnische detailhandel

Schalen verhoogd met 1,5% per 1-4-2022

1-1-2022

18 Visdetailhandel

Jeugdschaalwaardes per 1-1-2022 toegevoegd

1-1-2022

23 Ziekenhuizen

Leerlingenschalen verhoogd per 1-1-2022

1-4-2022

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Schalen verhoogd met 2,25% per 1-4-2022

1-4-2022

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Minimumbedrag VT aangepast per 1-4-2022

1-10-2022

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Schalen verhoogd met 1% per 1-10-2022

1-10-2022

25 Grth in vlakglas, glasbew- en het glazeniersbed

Minimumbedrag VT aangepast per 1-10-2022

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0