CAO Update 17-01-2022

Volgen

Afgelopen weekend zijn er meerdere CAO aanpassingen doorgevoerd.

Lees de mededelingen bij de betreffende cao's voor alle informatie en eventuele instructies. 

Fondsenonderhoud
Voor alle CAO's zijn de fondsen nu bijgewerkt.

CAO huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha)
Voor deze CAO was nog geen eigen loonmodel ingericht. In Loket.nl is bij deze CAO uitgebreide informatie te vinden in de mededeling van 15-01-2022 met de omschrijving 'Fondsen en UPA Hidha 2022'. 

Vanaf 2022 bestaat bij Achmea de mogelijkheid om werknemers die onder deze CAO vallen, via UPA aan te leveren. Vanaf 2023 wordt dit waarschijnlijk verplicht. Om via UPA aan te kunnen leveren, moeten de betreffende werknemers in dit nieuwe loonmodel verloond worden.

Let op: Op dit moment kan de UPA aanlevering nog niet gedaan worden omdat daarvoor ook een update van Loket.nl nodig is. Wij streven ernaar om dit nog in het eerste kwartaal uit te leveren. Het blijft, in afwachting daarvan, sowieso mogelijk om de aanlevering van de pensioengegevens via het werkgeversportaal van SPH te doen.

Heb je werknemers die je in dit loonmodel wilt verlonen, maar die nu in een ander loonmodel verloond worden? Kijk dan even naar vraag 2 van dit artikel voor praktische tips. 

Ingangsdatum

Naam CAO

Omschrijving / Mededeling

1-1-2022

03 Afbouw

Jeugdlonen voor 16-jarigen nog tot 28-2-2022

1-1-2022

03 Natuursteenbedrijf

Jeugdlonen voor 16-jarigen nog tot 28-2-2022

1-1-2022

16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

Werknemerdeel fonds FBS niet aftrekbaar

1-1-2022

16 Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven

Salarisschalen toegevoegd

1-1-2022

16 Gemaksvoedingsindustrie

Vermenigvuldigingsfactor rekenregel aangepast

1-1-2022

16 Pluimveeverwerkende industrie

Vermenigvuldigingsfactor rekenregel aangepast

1-1-2022

16 Vleessector

Vermenigvuldigingsfactor rekenregel aangepast

1-1-2022

16 Vleeswarenindustrie

Vermenigvuldigingsfactor rekenregel aangepast

1-1-2022

18 AGF Detailhandel

Percentages fonds Inkomen op Peil aangepast

1-1-2022

18 Visdetailhandel

Schalen per 1-1-2022 verhoogd met 2%

1-1-2022

19 Zeevaart

Premies 2022 ingevoerd

1-1-2022

22 Zwembaden

Franchise pensioen bijgewerkt naar waarde 2022

1-1-2022

23 Huisartsenzorg

Premies Hidha 2022 ingevoerd

1-1-2022

23 Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha)

CAO Hidha opgeleverd

1-1-2022

23 Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha)

Fondsen en UPA Hidha 2022

1-5-2021

25 Foodservice en de groothandel in levensmiddelen

Minimumbedrag VT aangepast per 1-5-2021

1-1-2022

26 Bioscoopbedrijf

Premies 2022 ingevoerd

1-1-2022

26 Toneel en Dans (vh Theater en Dans)

Premies 2022 ingevoerd

1-1-2022

27 Kunststof- en Rubberindustrie

Premies 2022 ingevoerd


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0