Update Loket.nl 20-12-2021

Volgen

Maandagavond 20 december 2021 vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Klaar voor de start (pagina)?

Leuk zo net voor kerst, onze eerste versie van de startpagina, specifiek gericht op provider gebruikers is een feit.

mceclip0.png

Benieuwd naar alle mogelijkheden van deze startpagina? Lees dan ons uitgebreide artikel.

 

Nieuw soort fonds voor pensioenfonds Meubel

We leveren het nieuwe soort fonds 'Meubel' op. Hiermee sluiten we aan bij de methodiek die het pensioenfonds Meubel hanteert voor het bepalen van de jaargrondslag en de premie.

Dit soort fonds is bedoeld voor alle fondsen die vallen onder pensioenfonds Meubel. Dit zijn de pensioenregelingen en aspirantenregelingen van de volgende CAO-modellen:

  • 04 Houthandel
  • 04 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
  • 04 Tentoonstellingsbouw


Instructie voor gebruik soort fonds in 2022
Het soort fonds in combinatie met de juiste herrekeneenheid zal voor 2022 door ons worden ingesteld op CAO-niveau. Hier hoef je dus niets voor te doen.

Instructie voor gebruik soort fonds in 2021
Het soort fonds zal voor 2021 NIET door ons worden ingesteld op CAO-niveau. Dit zal namelijk herrekeningen tot gevolg hebben en die keuze willen we aan de gebruiker laten.

Om het soort fonds te gebruiken, moet je de volgende zaken op loonmodelniveau of administratieniveau aanpassen bij betreffende fondsen:

  • Zet het 'soort fonds' op 'Meubel'
  • Zet de 'herreken eenheid' op 'Uren'

Bij de eerstvolgende berekening voor 2021 zal alles herrekend worden, en bij de eerstvolgende UPA-aanlevering wordt dan voor alle periodes een correctie aangeleverd.

 

Downloaden SEPA bestand Loket.nl

In sommige gevallen was het niet mogelijk om een SEPA bestand bij een loonaangifte te downloaden. Dit is opgelost.

 

Weeknummers bij Kalender

Twee weken geleden gemeld, maar nu daadwerkelijk opgeleverd:

In Loket.nl kan bij het invoeren van een datumveld gebruik worden gemaakt van de kalender.
Bij 4 week verwerkingen kan het handig zijn om ook de weeknummers in de kalender terug te zien. Deze zijn hieraan toegevoegd.

mceclip0.png

 

Sortering bij meerdere administraties opgelost

In het geval je te maken hebt met meerdere administraties werd in Loket.nl niet altijd de meest logische administratie als default getoond. Hierdoor moest je bijvoorbeeld onnodig switchen naar de actuele administratie. We hebben nu de logica aangepast conform Loket.nl Classic.

 

Negatieve waarden mogelijk in browser variabele gegevens

In de browser is het nu mogelijk om negatieve waarden op te geven door het gebruik van het - teken. Loket.nl controleert per veld of dit mogelijk is. negatieve uren gewerkt kan niet, wat leidt tot de volgende melding:

mceclip0.png

Negatief Aanvullend

Naast negatief opgeven is het ook mogelijk om in sommige gevallen een bedrag negatief aanvullend op te geven. Gebruik hiervoor het + symbool en voer de waarde van het veld negatief in.

mceclip1.png

Voor velden waarbij het niet mogelijk is om een (negatief) aanvullende waarde op te geven is het niet mogelijk om het + teken te activeren.

 

Digitale aanlevering CSV Piekarbeiders BPL (TKP)

De aanlevering van Piekarbeiders voor het pensioenfonds Landbouw kan niet via het UPA bericht lopen ivm de verplichting deze werknemers binnen 5 dagen na indiensttreding te melden bij het pensioenfonds.

Na eerder de MDV hiervoor gebruikt te hebben en handmatig opvoeren via het TKP portaal geen uitkomst bood, heeft TKP besloten de aanlevering via CSV te verplichten per 1-1-2022. Het MDV bestand komt per 1-1-2022 te vervallen.

We hebben ervoor gekozen om hier minimale effort en aanpassing in te steken. Hierdoor wordt de MDV optie hergebruikt en zit er achter deze knop het CSV bestand volgens de specificaties van TKP.

Lees verder.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0