Update 22-11-2021

Volgen

Vanaf vandaag zullen we de bij jou bekende updates niet meer op donderdagavond uitvoeren maar voortaan op maandagavond. De opleveringen vinden gebruikelijk iedere 2 weken plaats. De reden voor deze aanpassing is dat dit beter aansluit op de manier waarop wij ontwikkelen namelijk o.b.v. 2 wekelijkse sprints.

Maandagavond 22 november 2021 vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Tooltip Icoontjes werkgeverniveau

Er zijn tooltips opgeleverd zodat de betekenis van de icoontjes veel duidelijker zijn.

mceclip2.png

 

Mutatieverslag variabele gegevens

De diverse mutatieverslagen zijn op dit moment nog uitsluitend beschikbaar in Loket-classic. Het is dus van belang dat mutaties die in Loket.nl worden opgevoerd ook in deze overzichten worden getoond.
Voor het mutatieverslag variabele gegevens was dit helaas niet het geval. Werden er in Loket.nl variabele gegevens ingevoerd, gewijzigd of verwijderd dan werden deze niet in het mutatieverslag variabele gegevens getoond. Dit is opgelost. 

 

Aanpassing autorisaties

De gebruikers van Loket.nl krijgen toegang tot gegevens waartoe ze op basis van rechten zijn geautoriseerd. Bij de conversie van Loket-classic naar Loket.nl waren enkele velden niet aan de juiste rechten gekoppeld. Het betroffen de volgende gegevens:

 • Scherm "Openstaande acties" werd uitsluitend getoond met de rechten Beheer signalen of Behandelen verlofaanvragen
 • Verstrekkingen werd niet onder het juiste recht getoond 
 • Opzegtermijn en Tijdelijke contracten konden worden gemuteerd zonder het recht Beheer dienstverbanden
 • Afwijkend postadres kon bewerkt worden zonder het recht Beheer dienstverbanden. De mutaties konden echter niet worden opgeslagen

Grootboekrekening verdichten

Indien in de inrichting van het journaalprofiel is aangegeven dat een grootboekrekening niet moet worden verdicht dan werd in de boeking naar het financiële pakket de omschrijving van de grootboekrekening mee genomen. Hierdoor was het niet duidelijk welke looncomponent dit betrof.
We hebben dit gewijzigd zodat in die situatie (Verdichten = Nee) de omschrijving van de looncomponent in de financiële administratie wordt opgenomen. 

 

Foutcode 12 (ivm aanscherping controle loonaangifte)

De controle op speciale inkomstenverhouding "(50) Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekeringswetten (niet 22, 24-45, 51 en 53)" is aangescherpt. Hierdoor kunnen in bepaalde situaties foutcode 12 (Combinatie Basis dienstverband, Hoedanigheden, Leeftijd en Sociale verzekeringen is niet juist) ontstaan.
Dit is het geval als er verzekeringsindicaties voor deze dienstverbanden op Ja staan. Door deze aan te passen vindt er uiteraard een correctieberekening plaats maar verdwijnt de foutcode en wordt voldaan aan de criteria van de belastingdienst. 

 

Voorbereidingen jaarovergang 2021-2022

In voorgaande oplevering hebben we al aangegeven achter de schermen druk bezig te zijn met de voorbereidingen op de verwerkingen voor 2022.
We konden het niet voorkomen om een aantal zaken op te leveren die nu al op diverse plaatsen in Loket.nl zichtbaar zijn . We verzoeken je om onderstaande aandachtspunten  in acht te nemen om foutmeldingen  voor 2021 en 2022 te voorkomen.
Welke onderwerpen betreffen dit en wat zijn de aandachtspunten;

 

Auto van de zaak 

Er zijn 2 bijtellingen toegevoegd aan de tabel Bijtelling (Werknemer auto) namelijk

 • Verlaagd tarief (16% Kentekendatum 2022)
 • Verlaagd tarief (16% Waterstof Kentekendatum 2022)

Deze percentages mogen al worden vastgelegd maar dan uiteraard met een ingangsdatum op of na 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning). 

 

Codes aard arbeidsverhouding

Aardarbeidsverhouding code 10 (Wet sociale werkvoorziening) is niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.
Dit betekent dat voor Arbeidsverhoudingen waarop momenteel nog code 10 van toepassing is deze na de jaarafsluiting 2021 moeten worden gewijzigd in één van onderstaande codes 21 t/m 23. 

  • code 21 (WSW beschut werk)
  • code 22 (WSW detachering bij reguliere werkgever)
  • code 23 (WSW begeleid werk)

Aard arbeidsverhouding code 24 (Participatiewet beschut werk) mag pas na de jaarafsluiting worden gebruikt.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 293 en 294 en foutcode 12)

 

Incidentele inkomstenvermindering

Incidentele inkomstenvermindering : code G (Geboorteverlof) is niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.
Hiervoor komt incidentele inkomstenverhouding code K (Kinderverlof )in de plaats. 
Code K (Kinderverlof) mag al worden vastgelegd maar dan uiteraard met een ingangsdatum op of na 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning).

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 287 en 288)

 

Reden einde dienstverband 

De reden einde dienstverband loonaangifte
(5) Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV en
(6) Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van het UWV
mogen pas na de jaarafsluiting worden gebruikt.

De reden einde dienstverband loonaangifte 
(2) Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV en

(2) Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 291 en 292)

 

Speciale inkomstenverhouding 

De speciale inkomstenverhoudingen,
(code 35) Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nww) en
(code 54) Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is,
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 289) 

 

Fase indeling vanaf 1-1-2022

De fase indelingen,
(2) Fase 2 met uitzendbeding,,
(42) Fase 2 zonder uitzendbeding en
(44) Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
zijn niet meer toegestaan bij verwerkingen over 2022.
De einddatum mag al wel worden vastgelegd maar deze moet dan uiteraard liggen vóór 1 januari 2022 (maandverloning) of 3 januari 2022 (niet maandverloning).

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 290)

 

Levensloop

Vanaf 1 november 2021 is het niet meer toegestaan om nog gegevens m.b.t. de levensloopregeling in de loonaangifte aan te leveren.

Hierop vindt tijdens het verloningsproces een controle plaats. (Foutcode 285 en 286)

 

Jaarovergang 2021 - 2022

Uiteraard zijn naast bovengenoemde wijzigingen al tal van andere aanpassingen doorgevoerd met o.a. het oog op de nieuwe Aof-premies waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kleine werkgevers en overige (Middelgrote- en grote) werkgevers. Deze wijzigingen zijn pas zichtbaar zodra de jaarovergang kan worden uitgevoerd.
In de komende nieuwsbrief met betrekking tot de jaarovergang zullen we nader ingaan op deze wijzigingen.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0