Update 23-09-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Uren in UPA voor PGB aangepast

Bij alle aanleveringen aan PGB behalve voor de cao Grafimedia, werden de ‘verloonde uren pensioen’ voor de fondsen op werkelijke basis aangeleverd in plaats van op gemiddelde basis. Voor de premie rekent Loket.nl met de uren zoals door het fonds is bepaald. Bij het aanmaken van het UPA-bericht werd echter uitgegaan van het werkelijke aantal uren. Hierdoor ontstonden er verschillen tussen de loonberekening en de afrekening door betreffend fonds. Om dit met terugwerkende kracht goed te kunnen aanleveren, is er voor alle PGB-fondsen een eigen ‘Soort Fonds’ gecreëerd. Hierdoor worden in het UPA-bericht voortaan de door het fonds voorgeschreven uren opgenomen. De verschillen tussen de berekeningen door Loket.nl en de afrekening van betreffende fonds zijn daarmee verleden tijd.

Aanpassing mogelijk vanaf cao-update van 25 september!
Om dit goed te kunnen berekenen, is ook een cao update vereist, waarin het juiste ‘soort fonds’ wordt gekoppeld aan de diverse fondsen. Deze update wordt uitgeleverd op zaterdag 25 september. Voor cao’s waar dit speelt, zal er uiteraard een mededeling in Loket.nl worden opgenomen.

Geen bruto-netto resultaten, wél herrekeningen:
Deze aanpassing leidt niet tot bruto-netto resultaten.  Er ontstaan echter wél loonresultaten. Om het UPA-bericht juist aan te kunnen leveren, krijgen de urencomponenten van de fondsen namelijk een andere waarde, en wordt het deeltijdfactor-component van de betreffende fondsen op 0 gesteld omdat dit loonresultaat overbodig is geworden. De reguliere deeltijdfactorcomponent 156 blijft uiteraard wel op de loonstaat aanwezig. In het eerstvolgende UPA-bericht zal deze aanpassing worden meegenomen waardoor er een correctie door het fonds zal worden doorgevoerd wat mogelijk leidt tot een premiecorrectie.

De aanpassing leidt ook tot een correctiebericht voor de Loonaangifte. Voor de afdracht Loonaangifte heeft dit uiteraard geen gevolgen.

 

Pensioen STIPP (uitzend) bij maandverloningen

Bij de berekening van het STIPP pensioen in de cao’s 26 Uitzendkrachten ABU en 26 Uitzendkrachten NBBU werden de franchise en het maximum bij maandverloningen ten onrechte met een factor 261/260 verhoogd.

Alleen maandverloningen:
Dit gebeurde alleen bij maandverloningen. Verloningen per vier weken of per week kenden geen problemen.

Voornamelijk bij Plusregeling:
Aangezien de Basisregeling geen franchise kent, is dit met name van belang bij de Plusregeling. Alleen als een werknemer per uur meer verdient dan het uurmaximum van €31,15, speelt dit ook bij de Basisregeling.

Herrekeningen:

  • De aanpassing zal met terugwerkende kracht loonresultaten veroorzaken bij werknemers met een maandverloning die de Plusregeling hebben. Dit zal leiden tot een iets lagere franchise en dus een iets hogere premie-inhouding. De wijzigingen worden bij de eerstvolgende STIPP-aanlevering meegezonden.
  • De aanpassing is voor alle jaren. Verloningen van voorgaande jaren zullen dus ook loonresultaten genereren.

 

Hybride auto geeft verkeerde bijtellingspercentage

In 2021 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 12%-tarief. Het verlaagde percentage van 12% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Voor andere nulemissie-auto’s geldt de 12% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 40.000. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

Voor de hybride auto met een datum van eerste toelating in 2021 moet het percentage bijtelling volgens bovenstaande voorwaarden worden vastgesteld. Het bijtellingspercentage bedraagt 22%.
Loket.nl heeft voor deze auto's het verlaagde percentage voorgesteld. Dit is niet juist. 
Vanaf deze oplevering wordt, voor nieuwe gevallen, het juiste bijtellingspercentage voorgesteld.

Loket.nl kan niet, o.b.v. de bekende gegevens, automatisch met terugwerkende kracht  een correctie doorvoeren. Mocht je het percentage niet juist hebben vastgelegd, pas dit dan alsnog aan.
Loket.nl zal vervolgens de juiste bijtelling berekening.

 

Aanpassing t.b.v. wijziging datum in dienst

In bepaalde situaties was het niet mogelijk om de datum in dienst van een medewerker te muteren. Door onze controles ontstonden er foutmeldingen.  Om deze datum toch te muteren moest de hulp van een applicatiebeheerder worden ingeschakeld. Door een aanpassing in deze controles is dit verbeterd en zullen er minder vaak foutmeldingen verschijnen.

 

Premiegroep sectorfonds wijzigen naar 'Onbekend'

Jaarlijks worden er Beschikkingen gestuurd door de Belastingdienst. Het komt voor er geen sector (meer) van toepassing is. Die wijziging kreeg je zonder hulp van een applicatiebeheerder niet voor elkaar. Dit is vanaf nu wel mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Het leegmaken van de sector is alleen toegestaan indien er nog geen openstaande verloningen bekend zijn en
  • geen goedgekeurde verloningen die nog niet verwerkt zijn in een loonaangifte en
  • er mag geen openstaande loonaangifte zijn. (Dit geldt alleen indien het jaar van de verloningsrun geen testjaar is)

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0