Update 29-07-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Beide bijtellingspercentages auto worden getoond

Als er sprake is van een fiscale bijtelling auto voor een auto waarop het verlaagde tarief voor 2021 (12%) van toepassing is, werd uitsluitend het lage tarief op de salarisstrook getoond.
Inmiddels wordt ook in deze situatie, net zoals in de gevallen t/m 2019 en 2020 waarbij er sprake is van een verlaagd- en hoog tarief, beide tarieven getoond.
De berekening ging uiteraard wél correct.

 

mceclip0.png

 

Aanpassing bij netto-bruto overwerk

Het is mogelijk om met Loket.nl een netto-bruto berekening te maken voor overwerkloon. In dat geval werden de looncomponenten 15 t/m 19 in de output onderdrukt. Deze zijn voor de berekening namelijk niet van belang. De nieuwe overwerkcomponenten (4015 t/m 4019) werden niet onderdrukt. Dit proces is nu gelijkgetrokken. Ook de nieuwe componenten worden niet meer in de output getoond.

 

Aanscherping controles Bruto-netto

In het verloningsproces zijn enkele controles extra opgenomen ter voorkoming van foutmeldingen in  loon- en of pensioenaangiftes.
Deze controles hebben met name betrekking op verloningen zonder loontransacties. (bijvoorbeeld het niet uit dienst melden van een AOW-er)

 

Klant klaar met muteren

Er zijn voorbereidingen getroffen om ervoor te gaan zorgen dat klanten  de functionaliteit 'klaar met muteren' kunnen gaan gebruiken. Zodra hierover meer bekend is zullen we dit met jullie delen.

 

Deactiveren loonaangifte met correcties HUIDIGE jaar

Gebruikers kunnen de huidige periode en voorgaande periode loonaangifte (binnen de aangiftetermijn) met correcties zelf deactiveren. 

mceclip2.png

Voor alle aangiftes buiten de aangiftetermijn met correcties van een huidig jaar moest hiervoor een ticket ingediend worden en moesten onze applicatiebeheerders dit uitvoeren. 
We hebben dit aangepast zodat de gebruiker hiervoor geen ticket meer hoeft in te dienen. Beschik je over de juiste rechten (Applicatiebeheer provider of Applicatiebeheer werkgever) dan kun je voortaan zelf de betreffende aangifte deactiveren.
Bij het deactiveren verschijnt onderstaand signaal.

mceclip3.png

 

APG pensioenaangifte voorgaand jaar deactiveren

Gebruikers  kunnen de APG pensioenaangiftes van het huidige jaar zelf deactiveren maar niet van het voorgaande jaar. Hiervoor moet dan een ticket worden ingediend zodat applicatiebeheerders van Loket.nl dit uitvoerden. De gebruiker hoeft hiervoor geen ticket meer in te dienen.
Voor het verwijderen is het niet noodzakelijk om speciale rechten (applicatiebeheer provider of applicatiebeheer werkgever) te hebben. Dit is bij verwijderen loonaangifte huidig jaar met correcties wel het geval. Gezien dat upa-pensioenaangiftes voorgaand jaar wel kunnen worden verwijderd zonder extra rechten is ervoor gekozen dit bij APG te volgen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0