Update 03-06-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Aanscherping foutcodes 67 en 68

Foutcode 67 en 68 controleren de sectorcode enkel op werkgeverniveau, terwijl het mogelijk is dat een (afwijkende) sector alleen op werknemerniveau is gevuld. Hierop is de programmatuur aangepast waardoor de controle aansluit aan het vullen van het loonaangiftebericht. Hier maakten we deze toets al.

mceclip0.png

 

Overzicht Saldo grondslagen begin jaar aangepast (Ideeënportaal)

Vanuit het ideeënportaal is de wens naar voren gekomen om het overzicht Grondslagen begin jaar zo aan te passen dat uitsluitend gegevens van de medewerkers die nog in dienst zijn worden getoond.
Veelvuldig werd aan ons supportteam gevraagd om deze saldi te verwijderen. Dit leidde niet alleen tot fouten voor de loonaangifte maar zorgde er tevens voor dat de data niet meer overeenstemde met de werkelijkheid. De saldi zijn immers niet uitbetaald.

Om hier een een oplossing voor te bieden is het vanaf nu mogelijk om aan te geven of je uitsluitend de actieve dienstverbanden wilt laten tonen of alle werknemers. Op deze manier bereik je hetzelfde effect en blijft de data in tact. Uiteraard worden de gegevens, op basis van de AVG, automatisch 7 jaren na uitdiensttreding verwijderd.

mceclip1.png

Extra controle op automatisch starten journaalrun

Soms wordt een journaalrun niet automatisch gestart terwijl dit wel ingeregeld is in Loket. Helaas hebben we deze casus niet kunnen reproduceren waardoor het zoeken naar de fout en het oplossen hiervan lastig is.
Om hier in het vervolg beter op te kunnen acteren is een extra stukje programmatuur ingebouwd zodat we eeb signaal ontvangen indien dit zich nogmaals voordoet. Vervolgens kunnen we het probleem aanpakken.

 

Aanscherpen controle administraties Accountview

Het komt voor dat bij de koppeling met Accountview een administratie meerdere keren in Accountview voorkomt. Hierdoor kan de koppeling tussen Loket en Accountview niet worden gerealiseerd. We hebben een extra controle toe gevoegd waardoor bij het ophalen van administraties uit Accountview de data wordt gecheckt op dubbele gegevens en de koppeling dus alsnog kan worden gerealiseerd.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0