Update 20-5-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

VCR-berekening t.b.v. juiste vaststelling SV-premies

We hebben (met terugwerkende kracht) een kleine aanpassing doorgevoerd in het berekenen van de SV-premies. 
Het komt voor dat een medewerker in een periode uitsluitend een tarief-loonstrook ontvangt met een tariefbetaling (dienstverband 1) en in een volgende dienstverband (bijv. 2) over dezelfde periode een tabel-loonstrook met een reguliere loonbetaling o.b.v. gewerkte uren.
In deze specifieke situatie werd over beide loonberekeningen geen sociale lasten berekend  Uiteraard werd dit, indien er een volgende salarisberekening plaatsvond, o.b.v. VCR-rekenen deze omissie recht gezet. Werd er op een later moment niet opnieuw verloond dan werden er te weinig SV-premies berekend. 
Als de volgorde andersom was (wat meestal het geval is) dan deed het probleem zich niet voor.

Door de aanpassing kunnen er loonresultaten ontstaan inzake berekening dubbele dienstverbanden zvw en soc verzekeringen zw-ww-wao

 

Mutatieverslag journaalprofiel

Mutaties op het journaalprofiel werden niet altijd onder de correcte gebruikersnaam in het mutatieverslag opgenomen. Dit is aangepast zodat het verslag ook weer de correcte informatie weergeeft.

 

Aanpassing minimum loonschalen per 1-7-2021

De minimumloonschalen (maand-, 4-weken- en uurloon) zijn met ingang van 1-7-2021 aangepast. 
De loongegevens in de diverse CAO's die gerelateerd zijn aan de minimumloonschalen zijn nog niet bijgewerkt. Hiervan zullen we uiteraard mededelingen plaatsen in de betreffende CAO's zodra de schalen hierin zijn aangepast.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0