Update 6-5-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Terugdringen fouten Loonaangifte

Vanaf juli 2021 gaat de Belastingdienst een extra controle aan de loonaangifte toevoegen.
Het betreft foutcode c6332.
Hierop vooruitlopend hebben we deze extra controle nu al toegevoegd.

 

Voor medewerkers waarop

  • geen herleidingsregel van toepassing is of
  • alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen (AOW/ANW/Wlz) of
  • belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz of
  • niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de Wlz

moet Code verzekeringssituatie Zvw B, K, L, M of N zijn.

Is dat niet het geval dan verschijnt volgende foutmelding:
"(282) Verzekeringsindicatie zvw onjuist in relatie tot de uitzondering loonheffing”

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0