Update 25-3-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Dagtabel onbetaald verzuim bij privégebruik auto aangepast

Bij het toepassen van de dagtabel bij onbetaald verzuim wordt bij de 'fulltimer' de dagtabel toegepast. 
De dagtabel mag in deze situatie niet worden toegepast indien er sprake is van privégebruik van de auto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld.  Zie handboek loonheffingen 2021, hoofdstuk 5.1 

Deze aanpassing kan voor 2021 herrekeningen tot gevolg hebben.

 

Aanpassing signaleringsperiode Salarisperiodiek

De signaleringsperiode van het signaal 'Salarisperiodiek' reageerde niet op de signaleringsperiode die je kunt opgeven op provider- of gebruikersniveau. Er werd altijd rekening gehouden met één volle periode voorafgaand aan de aangegeven Salarisperiodiek. (week, maand of 4 weken) 

Vanaf nu zal voor het signaal (en mail) rekening worden gehouden met de instelling bij betreffend signaal (provider- en gebruikersniveau) 

Voorbeeld:

  • signaleringsperiode Salarisperiodiek staat op 60 dagen bij gebruiker
  • werknemer heeft salarisperiodiek 4
  • signaal (+ mail) komt 60 dagen voor periode 4

 

Fiscale bijtelling fiets aangepast

Wordt bij een medewerker in de loop van een periode een fiscale bijtelling fiets toegevoegd dan zal deze fiscale bijtelling niet meer worden herrekend over de gebroken periode. De fiscale bijtelling wordt voor het volledige bedrag meegeteld.

Deze aanpassing kan voor 2021 herrekeningen tot gevolg hebben.

 

UPA-aanlevering aangepast

Indien er 2 administraties zijn binnen één provider met hetzelfde loonheffingennummer én aan deze administratie zijn verschillende UPA-partijen gekoppeld dan ging in sommige situaties de UPA-aanlevering niet goed.
Dit is opgelost.

 

Ideeënportaal

In deze release zijn onderstaande ideeën uit het Ideeënportaal meegenomen.

 

Kenteken niet zichtbaar op loonstrook bij doorlopend afwisselend gebruik bestelauto 

Als een werknemer gebruik maakt van een bestelauto waarvoor geen reden bijtelling van toepassing is,  ((5) (miv 2007) Doorl. afwis. gebruik bestelauto), dan zal het eventuele aanwezige kenteken niet meer afgedrukt worden op de loonstrook. 

 

Omschrijving '4 weken op 4 wekenbasis' bij soort verloning aangepast

Op diverse plaatsen in Loket.nl kwam bij 4-week verloningen bovengenoemde omschrijving voor. Met name bij het genereren van documenten was dit vervelend. We hebben daarom de betreffende omschrijving gewijzigd in '4 Weken'.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0