Update 11-03-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Foutcode 261 aangepast

Voor jongeren onder de 21 jaar die minder dan 48 uren per 4-weken cq 52 uren per maand werken mag de lage Awf-premie worden toegepast. Zowel bij 4-weken- als bij maandverloning toetst Loket.nl hierop. Voor weekverloningen is dat lastig omdat je bij de 4e week pas weet of aan het normuren criterium is voldaan. Daarom moet je bij een jongere onder 21 jaar vooraf bepalen of je de hoge- of lage Awf moet toepassen. Voldoet de jongere aan de JJN-criteria dan is per definitie de lage premie van toepassing.
In Loket.nl maakten we geen onderscheid of de jongere wel of niet voldeed aan de JJN-criteria. We hebben dit nu aangepast. Voldoet een jongere aan de JJN-criteria dan hoef je geen afwijkende Awf-premie vast te leggen.
Voldoet de jongere niet aan de JJN criteria dan moet je wél een afwijkende premie vastleggen. Loket.nl zal bij de 4e verloning steeds beoordelen of de afwijkende premie juist is toegepast. Indien dit niet het geval is zal fout 267 verschijnen. (de opgegeven afwijkende Awf-premie is niet juist in relatie tot het normuren criterium). Pas dan alsnog de afwijkende Awf-premie aan.

 

Inhouding Fietsplan (component 426)

De besturing van Inhouding Fietsplan (Component 426) is aangepast.
Deze stond als kosten WG ingesteld op NVT. We hebben deze aangepast zodat het de loonkosten WG verlaagd.

 

Vermelding juiste percentage LH bij meerdere dienstverbanden

Als er sprake is van een medewerker die gelijktijdig bij eenzelfde werkgever meerdere dienstverbanden heeft dan wordt bij de berekening van tariefbetalingen rekening gehouden met de som van de fiscale jaarlonen van beide dienstverbanden. Op basis van die gegevens wordt het juiste percentage LH (en verrekening%) bepaald. Loket.nl toonde echter de individuele percentages op de loonstrook. Dat is nu aangepast. 

 

Aanpassing rekenregel pensioenfonds Taxi

Het soort fonds 26 ‘Uren obv 260 dagen (taxi)’ gebruikte bij maandverloning 173,3 als fulltime maandelijkse uren. Er had echter met 173,33 uren moeten worden gerekend. Dit is per 1-1-2021 aangepast.

Deze aanpassing kan tot herrekeningen leiden. 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0