Update 25-02-2021

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. de volgende zaken op:

 

Registratie van verlof tbv Upa-pensioenaangifte

We hebben een voorbereiding getroffen om ook verlofuren op te kunnen nemen in het UPA bericht voor de fondsen waarvoor dit nodig is. De betreffende CAO's zullen hierop z.s.m. worden aangepast.

Deze uren zijn uitsluitend bedoeld voor de aanleveringen UPA en hebben verder geen gevolgen voor salarisverwerking.

 Soort tbv UPA  Component  Naam  Categorie
 Levensloopverlof  4101  UPAVERLOF LLP  Uren
 Ouderschapsverlof  4102  UPAVERLOF OSP  Uren
 Onbetaald verlof  4103  UPAVERLOF OBD  Uren
 Sabbatical leave  4104  UPAVERLOF SBL  Uren
 Verlofsoort onbekend  4105  UPAVERLOF ONB  Uren
 Studieverlof  4106  UPAVERLOF STV  Uren

Let op, deze waardes kunnen niet negatief worden opgegeven.

 

Mutatieverslag Verdeling journaal aangepast

Het mutatieverslag verdeling journaal toonde diverse id's in plaats van namen van medewerkers en omschrijvingen van kostenplaatsen en kostendragers. 
Het verslag is nu beter leesbaar.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0