Voortgang ontwikkelingen Loket.nl

Volgen

13-4-2023: Voor de meest actuele stand van zaken verwijzen we je graag door naar onze roadmap.

 

We zitten niet stil, wat hebben we de afgelopen tijd opgeleverd en waar gaan we ons in de komende periode mee bezig houden? Onderstaand een overzicht welke nieuwe functionaliteiten wanneer zijn toegevoegd aan Loket.nl en wat er op korte termijn ontwikkeld gaat worden. Log in op https://login.loket.nl met je huidige productieaccount om toegang te krijgen tot alle nieuwe functionaliteiten.

 

 

Stand van zaken 12-1-2023: Tijd te kort, handjes te weinig. De drukke januari maand is weer een feit. Natuurlijk proberen we jullie zo goed mogelijk te ondersteunen in deze spannende tijd. Aan de andere kant staan we qua productontwikkeling niet stil. Met trots kunnen we melden dat onderstaande zaken (Stand van zaken 3-10-2022) of al op productie staan of op zeer korte termijn worden uitgeleverd. Voorspelbaarheid is bij ons een belangrijke kernwaarde, waardoor we nu verder dan een kwartaal vooruit kunnen kijken. Op dit moment werken we aan een interactieve roadmap, waarop we op jaarbasis op thema niveau een kijkje in onze toekomst kunnen geven. Voor 2023 staan een aantal thema's centraal waarop we de nadruk willen leggen, uiteraard is niks in beton gegoten en kijken we ook naar de marktbeweging en bijvoorbeeld het ideeënportaal. Input van de gebruikers is altijd key en zullen we, zoveel als mogelijk is en in lijn is met welke kant we op bewegen, meenemen. Per thema worden de onderwerpen genoemd die we in het 1e kwartaal van 2023 gaan realiseren. Daar waar mogelijk geven we een doorkijkje verder de toekomst in.

 

Alle werkgevers over naar Loket.nl

We hebben onszelf tot hoofddoel gesteld om alle werkgeverfunctionaliteiten (alles onder het tabje wg) over te bouwen in 2023. Hierover hebben we extra Development capaciteit gerealiseerd. In Q1-2023 pakken we de volgende onderwerpen op:

 

 • Dienstverband sjablonen
 • Standaard salarisoverzichten zoals de verzamelloonstaat en de jaaropgaves voor alle dienstverbanden
 • Het toevoegen van een werkgever gebruiker en het beheren van zijn of haar rechten en signalen
 • Alle e-mailteksten voegen we toe aan onze nieuwe e-maileditor
 • Overige opties rondom het verloningsproces, denk hierbij o.a. aan verlonen voorgaand jaar en het verwijderen van een loonrun
 • Toepassen profiel vanuit een bestaand dienstverband
 • de KVK vergelijker
 • Meerdere collectieve acties, denk aan toegang geven tot het werknemerloket, collectief basislonen en toeslagen aanpassen en collectief variabele gegevens invoeren.
 • We breiden de export gegevens uit met meer velden
 • We voegen de e-mailadressen behorende bij de e-mailteksten toe

 

HR proposities in de markt etaleren

We stellen ons zelf tot doel om samen met de accountants- en administratiekantoren HR producten beschikbaar te maken voor het (klein) MKB welke voorheen alleen maar toegankelijk waren voor de grote bedrijven. We hebben behoorlijk wat op de plank liggen, zoals e-assesments, een mooie onboardingstool, maar ook een arbeidsvoorwaardenmonitor. Daarnaast zijn we in staat om MKB 'ers te helpen met het werven van personeel op een laagdrempelige manier. De eerste pilots worden nu met enkele kantoren gedraaid.  De branding van deze producten zal Loket.nl worden. Wat doen we dan in Q1?

 • de producten allemaal in lijn met elkaar brengen door ze Loket.nl branded te maken. De eerste feedback te verzamelen, wat heeft een provider nodig om deze producten succesvol bij zijn werkgevers te kunnen inzetten?
 • We breiden het overzicht gebruik uit met e-assesments en ondertekenverzoeken.

 

Wetgeving en Techniek

Natuurlijk van het allergrootste belang, we zorgen er altijd voor dat de nieuwste wetgeving feilloos wordt opgenomen in onze programmatuur. Ook wordt er achter de schermen elke dag gesleuteld om te zorgen dat Loket.nl die robuuste, toekomstbestendige applicatie is en blijft. Niet altijd zichtbaar voor de eindgebruiker, maar wel van cruciaal belang. Zichtbare highlights Q1?

 • Automatische aanlevering aan het PAWW
 • Doorontwikkeling ouderschapsverlof

 

Datagedreven inzichten en efficiency

Inmiddels hebben we een mooi volwassen data science team die staan te popelen om mooie producten en oplossingen te gaan maken. Denk hierbij aan inzichten in data, maar ook uitvallijsten waarmee we een provider in staat stellen om pro actief advies in te winnen. Daarnaast efficiency, enorm belangrijk om zoveel mogelijk werk te kunnen doen in zo weinig mogelijk tijd in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. De eerste inzichten hebben we gekregen via de laatste insidersmeeting. Wat gaan we concreet doen in Q1? en verder?

 • Zorgen dat we alle data zo efficiënt, veilig en avg proof kunnen gebruiken. Daarnaast maken we plannen om vanaf Q2 echt toegevoegde waarde te kunnen gaan leveren.
 • Ook in 2023 gaan we aan de slag met onze workflow engine.

 

Een optimale gebruikerservaring

Logisch gebruik, efficiënte navigatie en consistentie, belangrijke zaken als het gaat om de gebruikerservaring. Onze Ux designers hebben als doel om te zorgen dat we op deze vlakken grote stappen gaan zetten. Hoe logischer en consistenter de gebruikerservaring, hoe efficiënter en leuker de gebruikerservaring gaat worden. Systematischer gaan er kleine aanpassingen doorgevoerd worden op dit vlak, allemaal om te zorgen dat iedere gebruiker zo optimaal mogelijk gebruik gaat maken van Loket.nl. We doen we in Q1 en verder?

 • Onze Ux designers werken eraan om ons design system naar een hoger plan te trekken. Vrij technische term misschien maar dit heeft alles met Logisch gebruik, efficiënte navigatie en consistentie te maken. Denk aan kleurgebruik maar ook hoe ziet een tabel eruit? Het toevoegen van een bepaald element gebeurd altijd op dezelfde, eenvoudige manier.
 • Vanaf Q2 wordt de startpagina werkgevers sterk verbeterd, echt gericht op wat een bepaalde gebruiker komt doen in de applicatie. Daarnaast nemen we onze navigatiestructuur onder de loep en maken we, daar waar nodig, aanpassingen.

 

Als laatste onderwerp, vanuit o.a. het ideeënportaal: De loonheffingen betalen via de G-Rekening.

 

 

Stand van zaken 3-10-2022:

Inmiddels zijn we alweer in het laatste kwartaal van 2022 aanbeland. Traditioneel het kwartaal van de jaarovergang. Natuurlijk gaan we weer zorgen dat tijdig alle aanpassingen zijn verwerkt en dat jij als gebruiker op een zo gebruikersvriendelijke manier de aanpassingen in onze applicatie kunt verwerken. Daarnaast gaat nagenoeg alle focus op het overbouwen van werkgever functionaliteiten naar Loket.nl. We investeren fors om alle zaken, op basis van jouw feedback, over te bouwen. Op korte termijn kun je een Roadmap 2023 verwachten, een onderdeel daarvan is dat we aan gaan geven welke zaken er in welk kwartaal overgebouwd gaan worden. Voor nu vooral Q4, wat gaan we daadwerkelijk op korte termijn realiseren?

 

Jaarovergang:

 • Jaarovergang met alle bijbehorende aanpassingen voor verlonen, loonaangifte en pensioenaangifte
 • Inzicht in de overschrijding van het 30% urencriterium vanuit de wet WAB.
 • Mogelijke automatisch gegevensuitwisseling met het SPAWW. De aankondiging vanuit het SPAWW is geweest, de daadwerkelijke manier van uitvoeren is nog onbekend.

Overbouwen:

 • De uitgebreide pro forma module.
 • Importeren van nieuwe werknemers op basis van het xml loonaangiftebericht.
 • De laatste stap in het berichtencentrum, de salarisvoorstellen aan de hand van de inrichting van de salarisschalen voegen we toe aan het berichtencentrum.
 • Werknemer ABP, één van de laatste zaken op dienstverbandniveau, voegen we samen met fondsen in het nieuwe Loket.nl.
 • Meldingen Piekarbeiders aan TKP. Voorheen MDV, maar dan op de 2022 manier.
 • Het toevoegen en bewerken van een Concept werknemer.
 • Collectief boeken van verlof, voor opname en opbouw.
 • het downloaden en versturen van journaalbestanden voor exact online, iMuis, Twinfield, Reeleezee, Snelstart en eAccounting.
 • De extra voertuiginformatiepagina van RDW wordt beschikbaar in Loket.nl.

 • Het beheren Qwoater autorisatiematrix.
 • Het downloaden en of verwijderen van het volledige dossier van Qwoater bij een werkgever.
 • Uploaden van pasfoto's van werknemer en gebruikers (nieuw).
 • Wijzigen van username en wachtwoord voor een werkgever gebruiker.
 • Toevoegen van de contractcode tabel in Loket.nl.

Nieuwe ontwikkelingen:

 • We maken het mogelijk dat je voor december en januari een standaard afwijking kunt opgeven voor welke dag het automatische proces moet draaien. In januari de 15de van de maand nog niet klaar? Geef eenvoudig op dat er in januari de 20ste automatisch verwerkt moet worden. Eenmalig, de afwijkende inrichting zal elk jaar automatisch overgenomen gaan worden.
 • Doorontwikkeling hoofd- en subdienstverbanden t.b.v. o.a. ouderschapsverlof. Mutaties op het ene dienstverband hebben automatisch gevolgen voor het andere dienstverbanden. We maken hier een mooie stap als het gaat om gebruikersvriendelijkheid.
 • Pre boarding is een succes, we ontwikkelen daarom door. Snel kun je het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen uploaden en wordt ook dit formulier automatisch toegevoegd aan je Qwoater dossier.
 • Er komt een mijn gegevens pagina waar de werkgever gebruiker op één plek al zijn gegevens, zoals username, wachtwoord maar ook voornaam en rol, pasfoto en 2 factor authenticatie instellingen kan beheren.

 

Stand van zaken 20-06-2022: Inmiddels hebben we de overgang van 10 mei al een tijdje achter de rug, en we beseffen ons dat dit niet voor iedere gebruiker een eenvoudige omzetting is geweest. Toch zijn we ervan overtuigd dat we de juiste stappen maken om jullie toekomstbestendig te kunnen blijven voorzien van de juiste tools om jullie werkgevers optimaal te kunnen ontzorgen. Dank voor de vele feedback berichten die we hebben ontvangen, we gaan hier zeker mee aan de slag. Vandaag leveren we een eerste versie op van ouderschapsverlof en maken we het mogelijk om voor een gebruiker de 2 factor authenticatie verplicht te maken. De komende weken mag je van ons verwachten dat we de eerste versie van mutatieverslagen opleveren, kun je eenvoudig een werkgeverlogo gaan toevoegen en voegen we het nieuwe journaalprofiel toe aan de verwerkingscarrousel. Ook krijgt de verwerkingscarrousel een verfrissende upgrade. Daarnaast staat Q3 voor de deur, welke onderwerpen passeren daar de revue?

 

 • jaaropgave, verlofkaart, loonstrook, loonstaat, periode overzicht en ziekteverzuimoverzicht op dienstverbandniveau. Verreweg de meest gehoorde feedback van wat ontbreekt, we brengen het heel snel naar Loket.nl.
 • vervolgstappen Ouderschapsverlof, hoofd en sub dienstverbanden.  We maken het uiteindelijk mogelijk om de mogelijke suppletie van een ouderschapsverlof uitkering automatisch op een ander dienstverband te boeken. Ook willen we op een nieuwe, gebruikersvriendelijke manier omgaan met de enorme toeloop van nieuwe dienstverbanden die in 2024 verwacht wordt. de eerste stappen zetten we alvast in het komende kwartaal.
 • mutatie verwerken. Het proces in Loket.nl is nog niet af, we gaan mutaties verwerken mogelijk maken in Loket.nl. Daarnaast krijgt onze berichtencentrum een grafische en functionele upgrade.
 • Inmiddels is het mogelijk om via de export gegevens heel veel gegevens eenvoudig te kunnen exporteren. We hoorden geluiden dat het lastig en tijdrovend is om, vooral voor standaard overzichten zoals een verjaardag lijstje, elke keer alle velden opnieuw bij elkaar te moeten klikken. We gaan hier werken met standaard templates, zodat je bepaalde standaard lijstjes met 1 druk op de knop kunt exporteren.
 • Pro forma direct. De eerste stappen in proforma land worden gezet. We maken de techniek klaar om te komen tot de uitgebreidere pro forma in een nieuw jasje in een latere Q, nu maken we pro forma direct klaar. Snel het netto loon weten bij een uren- of loon wijziging? Het is straks een fluitje van een cent.
 • Achmea Pensioen is in zee gegaan met een andere softwareleverancier voor de UPA berichten. Voor de bestaande pensioenfondsen bij Achmea gebruiken ze nog de oude leverancier en URL, maar voor pensioenfonds SPH en toekomstige partijen maken ze nu gebruik van CGI. Ook de huidige partijen gaan op termijn over naar de CGI levering.

 • Vanuit Exact is er de wens te gaan werken met Exact Online premium koppelingen. Deze premium koppelingen zal naast meer functionaliteit vooral beter ondersteuning bieden bij klanten die grote volumes draaien. Kleine aanpassing voor ons, groot resultaat op de, zeker op termijn, talloze werkgevers die werken met Exact.
 • Bewaartermijn verlof. We gaan via het verlofoverzicht in Loket.nl inzicht geven in het te vervallen wettelijk en bovenwettelijk verlof. Een mooie uitbreiding van de verlofmodule, de meest gehoorde in dit kader.

 

Stand van zaken 4 april 2022:

Het eerste kwartaal zit er weer op, vandaag lanceren we onze spring release met veel zaken die we in het 1e kwartaal voor jullie hebben gerealiseerd. In het kielzog van deze release mag je op korte termijn ook de eerste versie van onze vernieuwde mutatieverslagen verwachten evenals de grote uitbreiding van de export persoonsgegevens met dienstverbandgegevens. Voor de pre boarding zetten we de laatste puntje op de i om te komen tot een succesvolle markintroductie. Welke zaken mag je daarnaast van ons de komende tijd verwachten?

 

 • Journaalprofiel toevoegen aan de verwerkingscarrousel. We voegen het laatste proces toe aan de carrousel. Binnenkort kun je via Loket.nl het gehele proces van journaal doorlopen.
 • 2 factor authenticatie afdwingen bij gebruikers. Wil jij als provider of werkgever bepalen of je gebruikers gebruik moeten maken van 2 factor authenticatie? Binnenkort hoor je hier meer van, we bouwen hard aan deze oplossing in het kader van security.
 • Pensioenaangifte UPA voor weekverloningen. een UPA pensioenaangifte doen voor weekverloners? De vraag steeg, de prioriteit daarom ook. 4 keer een weekverloning is een 4 weken aangifte lijkt de simpele redenatie. Toch is hier aardig wat analyse werk voor nodig. In het 2de kwartaal brengen we deze mogelijkheid naar de markt.
 • Uitbreiding dienstverband filter. Het is mogelijk om dit moment bij je dienstverbanden een filter in te stellen op actieve dienstverbanden en afdeling. Snel voegen we daar de mogelijkheid toe om te filteren op administratie en oproepkrachten. de laatste is nieuw t.o.v. de situatie in classic, simpelweg omdat dit meest gehoorde klantwens is op dit gebied.
 • API marketplace vervolg. De oplevering bij de spring release is slechts het begin, snel zullen er nieuwe koppelpartijen worden toegevoegd aan onze marketplace.
 • Standaard mogelijkheid om ouderschapsverlof te verwerken. Al een hele tijd een veelgehoorde wens, mooi moment voor ons om dit nu op te pakken is de aankondiging dat vanaf 2-8-2022 70% doorbetaald gaat worden door het UWV. Voor die tijd mag je van ons een inrichting voor ouderschapsverlof a la aanvullend geboorteverlof. Standaard regeling met standaard looncomponenten zodat het verwerken van ouderschapsverlof een fluitje van een cent wordt.
 • Het uploaden van afbeeldingen in Loket.nl. Denk hierbij aan het werkgever- en providerlogo. Een moderne, uniforme manier van uploaden. Ook nemen we hiermee het tonen van de logo's in de applicatie mee.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prioriteiten kwartaal 1 2022:

Wat hebben we in het eerste kwartaal voor jou gerealiseerd?

 • Inzicht in status verloningsproces. Speciaal voor de provider gebruikers ontwikkelen we een interactief statusoverzicht dat via de startpagina de benaderen is. Alle inzichten als het gaat om verloningen over (alle) werkgevers heen worden hier inzichtelijk gemaakt. Als gebruiker sta je zelf aan het roer van wat je wil zien, d.m.v. het zetten van filters ben je altijd in controle over welke informatie je wanneer wil raadplegen.
 • Eerste versie van de API marketplace. Welke koppelingen zijn er allemaal mogelijk? en met welke partijen wordt er al gekoppeld? Met de API marketplace, in eerste instantie voor werkgevers, willen we meer inzicht geven in wat er allemaal mogelijk is als het gaat om koppelingen met externe partijen. ook willen we het maken van zo'n koppeling sterk vereenvoudigen.
 • We zetten een eerste stap met het overbouwen van mutatieverslagen. In eerste instantie richten we ons op mutatieverslagen van de variabele- en vaste gegevens bij een loonverwerking. Ook hier niet de statische pdf bestanden vanuit Loket.nl Classic, maar dynamische inzichten waar je door middel van o.a. filters datgene inzichtelijk krijgt van waar je naar op zoek bent. We willen inzichtelijk maken WIE, WAT, WANNEER heeft gemuteerd.
 • uitbreiding export persoonsgegevens. Het zelf kunnen maken van overzichten krijgt een vervolg. Naast persoonsgegevens voegen we dienstverband-, werktijd-, organisatorische eenheid- en beloningsgegevens toe aan de export.
 • Inloggen via Azure Active Directory. Naast de mogelijkheid voor providers voegen we deze optie toe voor werkgevers.
 • Up to date brengen demo omgevingen. Zoals elk jaar zorgen we er voor dat de demo omgevingen weer helemaal worden bijgewerkt met de nieuwste stand voor 2022. Dit jaar voegen we eraan toe dat de demo omgevingen worden geoptimaliseerd voor het nieuwe Loket.nl.
 • Uitrol Administratieve onboarding (pre boarding) van een nieuwe medewerker. De werknemer gaat zelf, via Loket.nl, o.a. zijn persoonsgegevens doorgeven. Een eerste stap van het "muteren bij de bron" naar het aanmaken van een dienstverband. Dit staat nog niet live, we zijn eerst nog bezig met de laatste tests en hierna rollen we de functie uit.

 

Wat realiseerden we in kwartaal 4 2021:

 • Bij het toevoegen van een werknemerdossier is het mogelijk om een e-mail te sturen aan de werknemer om hem of haar hiervan op de hoogte te brengen. Deze slimme toepassing gaan we nu ook toepassen bij het collectief toevoegen van werknemerdossiers, het toevoegen van een werkgeverdossier en het toevoegen van een werknemerdossier op basis van een template (documentgeneratie).
 • Onze nieuwe verwerkingscarrousel is nog niet compleet. Het starten en verwerken van een loonrun en het aanmaken en accorderen van een loonaangifte kun je al via de nieuwe carrousel, binnenkort voegen we hier het aanmaken en accorderen van zowel de APG- als UPA pensioenaangiftes aan toe.
 • Een gebruikersgerichte startpagina, speciaal voor de provider gebruiker. Naast instellingen, links naar het helpdeskportaal en enkele slimme manieren om naar je werkgevers te navigeren ontwikkelen we ook tools om direct snel inzicht te krijgen in je processen. We starten hier met het inzichtelijk maken van de automatische processen.
 • We gaan een sterk verbeterde, globale filtering op dienstverbanden toevoegen. 1 keer instellen en verder op veel plekken alleen de dienstverbanden zien die horen bij jouw ingestelde filter, dat is efficiënt! 
 • Het eerste deel van het beheren van werkgever gebruikers.
 • Een vernieuwde versie van de FTP dataset.
 • Daarnaast gaat onze volledige focus op de (provider) gebruikers optimaal faciliteren in de overstap naar het nieuwe Loket.nl. Meer hierover volgt snel.

 

Sinds update medio September 2021:

 • Het nieuwe verlonings- en loonaangifteproces
 • Het toevoegen van een nieuwe werknemer / dienstverband
 • De eerste versie van zelf een exportbestand maken op basis van persoonsgegevens
 • De eerste versie van het nieuwe verlofoverzicht
 • Nieuwe manier van bewerken van e-mail templates
 • Inloggen via Azure active directory
 • het kunnen toevoegen en beheren van een Verlofregeling
 • Het in de salariscarrousel kunnen aangeven dat een werkgever klaar is met muteren

 

Sinds update begin mei 2021:

 • Linkje vanuit Loket 3 naar de kennisbank van Loket.nl
 • Vastleggen van een extra e-mailadres en telefoonnummers bij een persoon.
 • Qwoater documentgeneratie
 • Ondertekenen van documenten
 • Transitievergoeding berekening

 

Sinds update 15 maart 2021:

 • Sterk verbeterde lijstweergave van dienstverband en werkgever
 • Een e-mail kunnen sturen aan een werknemer als een document wordt toegevoegd aan het werknemerdossier.
 • Het vastleggen van een auto verstrekking op dienstverbandniveau
 • Het vastleggen van de afdrachtsverminderingen op dienstverbandniveau
 • Het vastleggen van eigen velden op dienstverbandniveau
 • Lijst met werknemermutaties op dienstverbandniveau
 • Het vastleggen van verstrekkingen op werkgeverniveau
 • Het vastleggen van eigen velden op werkgeverniveau

 

Sinds update 21 december 2020:

 

 • Nieuwe vormgeving van notities, op persoon-, dienstverband-, werkgever-, en loonrun niveau.
 • Toegang geven tot het Werknemerloket
 • Eigen signalen op dienstverbandniveau
 • Het doen van ziek en hersteld meldingen
 • Het vastleggen van opleidingen op dienstverbandniveau
 • Het vastleggen van verstrekkingen op dienstverbandniveau

 

Sinds update 26 oktober 2020:

 • output en gegevens van een openstaande en goedgekeurde UPA pensioenaangifte
 • Aanpassen van vaste gegevens van een medewerker -> Pensioenuitkering
 • Het up- en downloaden van Qwoater dossiervorming

 

Sinds update 14 september 2020:

 • output en gegevens van openstaande en laatst geëxporteerde journaalrun op de startpagina en detailpagina.
 • Browser variabele gegevens nieuwe stijl.
 • bevestigde loonaangiftes responsemessages en status iDEAL betaling
 • output en gegevens van een openstaande en goedgekeurde APG pensioenaangifte
 •  aanpassing van de verlofgrafieken op dienstverbandniveau
 • Het downloaden van het rar bestand voor werkgever- en dienstverbandgegevens.
 • Loonaangifte betalen via iDEAL.

 

Sinds update 22 juli 2020:

 • Widget voor afwezigheid op het startscherm (direct inzage wie gisteren, vandaag of morgen afwezig is)
 • Datum invoeren waarop de toegang tot het Werknemerloket voor een medewerker moet worden geblokkeerd
 • Met een druk op de knop terug naar Loket.nl classic

Vanaf 1 juli 2020:

Salaris op bedrijfsniveau:

 • Aanpassen van bedrijfsgegevens
 • Raadplegen van loonoutput
 • Raadplegen van loonaangifte
 • Downloaden van SEPA bestand voor het betalen van de salarissen en/of de loonaangifte
 • Aanpassen van afdelingen
 • Aanpassen van functies 

Salaris op medewerkersniveau:

 • Aanpassen van vaste gegevens van een medewerker:
  • Salaris
  • Toeslagen en inhoudingen
  • Verzekeringen
  • Fiscale gegevens
  • Lease auto / auto van de zaak
  • Fondsen
 • Aanpassen van variabele gegevens
 • Aanpassen van persoonsgegevens bij een medewerker (adres, telefoon, etc)
 • Aanpassen van dienstverbandgegevens (tijdelijke dienstverband, werktijden, etc)
 • Aanpassen van contactpersonen, partner- en kindgegevens
 • Salaris van een medewerker vergelijken met de rest van de markt (salarischecker)

HR:

 • Bekijken en afhandelen van signalen
 • Raadplegen van kalender (inzage in afwezigheid van medewerkers)
 • Afwikkelen van een verlofaanvraag
 • Aanpassen van verlof voor een medewerker
 • Bekijk van een gedetailleerd overzicht van verlof van een medewerker. Hierin staat al totale verlofsaldo, opgenomen verlof en gepland verlof
 • Bekijken en afhandelen van declaraties

 

Wil je in detail te weten komen welke tabbladen van Loket.nl we al hebben overgezet? We hebben hiervoor een handig schema opgesteld. Bekijk het schema in dit artikel.

Op de hoogte blijven van de voortgang? Houd dan deze pagina goed in de gaten. Op deze pagina zullen we je steeds informeren over nieuwe toevoegingen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0