Personaliseren loonstrook

Volgen

Het is binnen Loket.nl mogelijk om bepaalde instellingen van de loonstrook te wijzigen. Jouw accountants- administratiekantoor kan deze instellingen voor je wijzigen. 


Hieronder zijn ze voor je opgesomd:

 Logo:
Het is mogelijk om het logo van het bedrijf te tonen op de loonstrook. Deze wordt dan links onderaan op de loonstrook weergegeven.

Achtergrond:
Binnen Loket.nl kennen we een aantal standaard achtergronden waaruit je kunt kiezen. In de bijlage onderaan dit artikel kun je deze bekijken en beoordelen welke het beste bij je past.

Naam werknemer:
Hier kan aangegeven worden hoe de naam van de werknemer gepresenteerd moet worden op de loonstrook. Hierbij kennen we de volgende opties:
- Achternaam, Voorletters, Voorvoegsels
- Voorletters, voorvoegsels, Achternaam.

Adreslocatie:
Hier kan gekozen worden of het adres rechts of links op de loonstrook gepresenteerd moet worden.
Dit in verband met een vensterenvelop mocht de loonstrook nog per post verstuurd moeten worden.

Personeelsnummer:
We kennen binnen Loket.nl 2 personeelsnummers:
- Personeelsnummer, dit is een nummer waar je zelf invloed op hebt en dus zelf kan kiezen.
- Personeelsnummer verloning, dit is een uniek nummer binnen het bedrijf wat Loket.nl toekent. Hier heb je geen invloed op.

Aanhef op strook:
Hier kun je aangeven of er een aanhef (MEVROUW of DE HEER) gebruikt moet worden bij de adresgegevens van de werknemer.

Salarisschaal op loonstrook:
Als er gebruik wordt gemaakt van een salarisschaal, dan kan de gekoppelde salarisschaal weergegeven worden op de loonstrook. 

Uurloon strook:
Hier zijn er 3 keuze mogelijkheden:
- Uurloon: Dit is een uurloon gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per maand. Deze is dus elke maand gelijk.
- Periode uurloon: Dit is een uurloon gebaseerd op het werkelijk aantal uren van een maand. Dit uurloon fluctueert dus ook elke maand, aangezien het aantal uur per maand kan schommelen.
- niet weergeven

Functie op strook:
Ook hier zijn er 3 keuze mogelijkheden:
- Functie (Dienstverband); Dit is het veld Functie of Afw. functie zoals weergegeven bij Organisatorische eenheid
- Standaardfunctie (CAO); Sommige CAO's kennen een functietabel. Deze tabel is ook opgenomen in Loket.nl en kan ook via Organisatorische eenheid bij een werknemer opgegeven worden.
- Niet weergeven

Afdeling op strook:
Hiermee kun je aangeven of je de afdeling waar de werknemer aan gekoppeld is weergegeven moet worden op de loonstrook.

In dienst op strook:
Binnen Loket.nl hebben we 2 soorten in dienst data:
- Datum in dienst
- Historische datum in dienst.
Beide velden vind je terug onder Start bij de betreffende medewerker.

 

Naast bovengenoemde is het ook mogelijk om nog aanpassingen te verrichten aan de componenten die getoond worden op de loonstrook. Hier zijn de volgende aanpassingen mogelijk:

  • In de kolom CUMULATIES Periode kunnen componenten niet zichtbaar worden gemaakt 
  • In de kolom CUMULATIES Tm periode kan de t/m waarde niet zichtbaar worden gemaakt
  • De omschrijvingen van componenten kan gewijzigd worden. 

Meer informatie over de loonstrook zelf vind je in dit artikel.

 

Het kan natuurlijk zijn dat je accountants- administratiekantoor hier bepaalde richtlijnen voor heeft.
Mocht je één van de genoemde mogelijkheden willen laten aanpassen, bespreek dit dan even met je contactpersoon van je accountants- administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0