Update 28-5-2020

Volgen

Gisterenavond heeft er een update van Loket.nl plaats.  We hebben o.a. de volgende issues opgeleverd:

Aanpassing extra dienstverband ivm Transitievergoeding

Bij het automatisch aanmaken van een extra dienstverband i.v.m. de betaling van de transitievergoeding werd de historische datum in dienst mee genomen.  Dit veld wordt nu niet meer gevuld.

Vastleggen afstand Woon-Werk

De afstand Enkele reis naar werkadres wordt weer opgeslagen bij het toevoegen van een nieuw dienstverband.

Bijtellingcategorie bepalen voor waterstof auto's

In 2020 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 8%-tarief. Het verlaagde percentage van 8% geldt voor auto’s op waterstof. Dit tarief was al wel in de tabel Bijtelling opgenomen maar werd niet automatisch opgehaald op basis van de gegevens van RDW.

Fleurtje weekend wordt Fleurtjedag

En dat is niet het enige, naast de naamswijziging in Fleurtjedag is de catalogus flink uitgebreid. Zo is het mogelijk om naast bloemen ook chocolade, wijn, fruit en taart te bestellen. In ons uitgebreide artikel lees je meer over Fleurtjedag.

Het tonen en mogelijk aanpassen van de soort gebruiker

Op veler verzoek hebben we het mogelijk gemaakt om naast het kunnen inzien van het veld soort gebruiker deze ook te kunnen wijzigen bij een gebruiker.

Gebruiker in staat stellen zijn eigen gebruikersnaam te wijzigen

Via het menu onder het tandwieltje is het nu voor de gebruiker zelf mogelijk zijn gebruikersnaam te wijzigen. Na de keuze voor de menuoptie Wijzig gebruikersnaam verschijnt onderstaand scherm:

mceclip0.png

Na het invullen van het wachtwoord en een unieke, nieuwe gebruikersnaam wordt de gebruikersnaam aangepast. Voldoet de gebruikersnaam niet aan de vereisten of is de naam niet uniek dan verschijnt er een melding.

UPA aanlevering voor pensioenfonds AVH

Met deze fix leveren we de productkenmerken voor het pensioenfonds AVH op. Deze moeten nog in de cao's Grth. in Aardappelen, Groente en Fruit en Part. Kaaspakhuis worden opgenomen (let op de cao mededeling). Zoals hier al aangekondigd was nog niet duidelijk of dit met TWK vanaf 1-1-2020 zou zijn. Dat is wel het geval. Je kunt dus de UPA's aanleveren vanaf periode 1-2020. Gebruik hiervoor de volgende cao code voor de loonaangifte:

Aardappelen & Groenten en Fruit - 650
Kaaspakhuis - 306
Eieren - 1608 (cao niet in Loket)

Wil je de cao code niet vullen of is er een andere code van toepassing, laat dan een dummy UPA pensioenaangifte zetten.

Het pensioenfonds AVH wordt dus beheerd door AGH, je kiest AGH (UPA) als externe partij. Zie ook de UPA toelichting voor de inrichting.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0