Update 7-4-2020

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Loket.nl zal rond 21.30 uur korte tijd niet beschikbaar zijn. Onderstaande issues worden opgeleverd:

Diverse aanpassingen

  • In bepaalde gevallen, waarbij het originele loonaangiftebericht afkomstig was vanuit NMBRS of Unit4 kon het xml loonaangiftebericht niet worden geïmporteerd. We hebben dit opgelost.
  • In geval een nieuwe gebruiker na uitnodiging nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft gekozen is het niet mogelijk om deze gebruiker aan een 2de werkgever te koppelen. De foutmelding Gebruiker komt niet voor ontstond. We hebben dit opgelost.
  • Periode 13 bij de weekverloning gaf mogelijk verkeerde loonresultaten voor ORT en ziekte ivm een onterechte toepassing van de 53e week. Dit is hersteld.

Onderdrukken salarisschaal op loonstrook

Het is vaak handig om gebruik te maken van salarisschalen. Sommige organisaties willen echter de salarisschaalindeling niet op de loonstrook tonen. Je kunt deze voortaan onderdrukken.  Bij de loonstrook instellingen (Op provider -en administratie niveau) kun je aangeven of de salarisschaal op de loonstrook moet worden getoond.

Bij een dienstverband < 2 maanden afwijkende AWF premie muteren

Er zijn situaties waarbij er bij de bepaling van de 1e herzieningsgrond (uit dienst binnen 2 maanden) niet gekeken moet worden naar de datum in dienst maar naar de datum 1e dienstbetrekking. Deze wordt niet in Loket.nl vastgelegd. De premie AWF wordt in dat geval ten onrechte herzien. In dit specifieke geval kun je zelf ingrijpen op de instelling van de afwijkende AWF premie = Laag  

Foutcodes van de Belastingdienst 

De foutcodes 2024 en 2054 zijn opgelost, zie ook Known issues algemeen (8-4-2020). Foutcode 2061 lost zichzelf op doordat er in de volgende verloning loonresultaten ontstaan door de eerdere mutatie.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0