Update 9-4-2020

Volgen

Afgelopen nacht heeft er een update van Loket.nl plaatsgevonden.We hebben het volgende, nieuwe overzicht opgeleverd:

Overzicht gemiddeld aantal uren oproepkrachten

Loket.nl biedt de mogelijkheid om het gemiddeld aantal uren en dagen voor oproepkrachten te bepalen.
Hiervoor is onder Salarisverwerking – Overzichten – Cumulaties en saldi het overzicht Gemiddelde uren/dagen oproepkrachten opgenomen.
Als je het overzicht start, kun je de periode vanaf en de periode t/m opgeven. Je kunt de default waarden wijzigen. Om het aantal uren te bepalen, maken we gebruik van een exportset. Je kunt deze op Provider- of Administratieniveau definiëren. Neem hierin de uren op die je gebruikt bij het verlonen van je oproepkrachten. Door dit op Providerniveau te in te richten kan iedere werkgever hier direct over beschikken.
Let op, wanneer je een exportset hebt met meer componenten dan Uren, UREN GEWERKT (1), dan neemt hij deze waardes ook mee. Het kan dus nodig zijn dat je een aparte exportset moet aanmaken. 

Vervolgens zal o.b.v. de exportset het gemiddeld aantal uren worden bepaald. In het overzicht wordt tevens het gemiddelde aantal SV-dagen getoond.

Is een medewerker niet de gehele periode in dienst? Dan worden er geen gemiddelden getoond, maar verschijnt de opmerking ‘niet de gehele periode in dienst’.

Je kunt dit overzicht gebruiken om het gemiddeld aantal uren voor 3 maanden te berekenen t.b.v. de NOW, maar je kunt op deze manier ook eenvoudig het gemiddeld aantal uren over 12 maanden berekenen t.b.v. het aanbieden van een contract in het kader van de WAB.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0