Update 6-2-2020

Volgen

Morgenavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Loket.nl zal rond 21.30 uur korte tijd niet beschikbaar zijn. We leveren o.a. de volgende onderwerpen op: 

 

  • In gevallen een dienstverband jonger is dan 21 jaar, weekverloning, geen speciale inkomstenverhouding (31) Uitkering in het kader van de ZW en de vrijwillige verzekering ziektewet en NIET verzekerd is voor de Awf (ww) hoef je geen afwijkende AWF premie meer vast te leggen bij Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Verzekeringen -> Afwijkende AWF premie.

  • Dienstverbanden die niet verzekerd zijn voor de Awf (WW) of vallen onder de uitzonderingssituaties voor altijd lage Awf premie (BBLer, werknemers jonger dan 21 jaar in combinatie met urennorm en uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen) worden na de update nooit herzien. Let op, deze aanpassing kan herrekeningen tot gevolg hebben.

  • Tekstuele aanpassing signaal contractaanbod oproepkracht. Tekst wordt: Aanbod vaste uren oproepkracht
  • Vanaf deze update zullen de WAB indicaties Bepaalde / onbepaalde tijd, Schriftelijk ja / nee en Oproepkracht ja / nee enkel op de loonstrook vermeld worden als het dienstverband verzekerd is voor de Awf (WW). Deze aanpassing geldt voor alle stroken, zowel uit het heden als het verleden.
  • We breiden het WAB overzicht (Werkgever -> Overzichten -> Export gegevens -> Diverse salarisgegevens -> WAB) uit met Geboortedatum, Aard arbeidsverhouding en aanstelling tot data.
  • Als er extra verlof is gevuld bij een Verlofsjabloon op hoger niveau dan was dit sjabloon op werkgeverniveau niet te gebruiken, Loket.nl gaf bij opslaan een foutmelding. We hebben dit opgelost.
  • Bij het toevoegen, wijzigen en raadplegen van een concept werknemer zijn de rechten beheer concept werknemers en Raadplegen concept werknemers weer toegevoegd.
  • We leveren de voorbereidingen op voor de berekeningsaanpassingen voor de Grafimedia en de HiBiN. Nadere toelichting volgt.

 

Om jullie beter op de hoogte te houden welke nieuwe functionaliteiten en bugs er bij ons bekend zijn en die op korte termijn in een donderdagavond opleveringen opgeleverd gaan worden introduceren wij een nieuwe sectie, nl. known issues. Zorg dat je je op deze sectie abonneert door te kiezen voor volgen. Zo blijf je altijd op de hoogte van de issues die op dit moment spelen en op korte termijn worden opgeleverd.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0