Handleiding Loket.nl / Verzuimverzekering Avéro Achmea

Volgen

 

Let op! Vanaf 12-02-2024 is het niet meer mogelijk om middels de bestaande offerteflow in Loket.nl nieuwe offertes op te vragen m.b.t. verzuimverzekeringen. Desalniettemin blijft het wel mogelijk reeds bestaande polissen aan te passen/te beheren middels de beheerflow, tevens blijft ook de gegevenslogistiek aan de achterkant gewoon in tact (in- en uitdiensttreding, salarismutaties en ziek- en herstelmeldingen). Zoals jullie weten zijn we reeds bezig met een nieuwe propositie m.b.t. verzuimverzekeringen, deze zal de huidige offertestroom op termijn vervangen.

 

Inhoudsopgave

 1. Algemeen........................................................................................................... 3
 2. Activeren product............................................................................................... 3
 3. Rechten............................................................................................................... 3
 4. Premieberekening............................................................................................... 3
 5. Offerte................................................................................................................ 7
 6. Verzekering aanvragen....................................................................................... 8
 7. De eerste aanlevering....................................................................................... 10
 8. Aanmelden nieuwe werknemers...................................................................... 11
 9. Automatische bijstellen van het verzekerd bedrag........................................... 11
 10. Uitdienst melden werknemer........................................................................... 11
 11. Werknemer ziek- en herstelmelden................................................................ 11
 12. Meest gestelde vragen...................................................................................... 12

1.            Algemeen

De verzuimverzekering van Avéro Achmea is een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening. Zie voor meer informatie www.loket.nl/verzuimverzekering.

2.           Activeren product

 Alvorens de werkgever gebruik maakt van de verzuimverzekeringfunctionaliteit, zal het product Verzuimverzekering Achmea op werkgever niveau geactiveerd moeten worden (Loket Classic -> Werkgever -> Beheer -> Producten).

3.           Rechten

 Op gebruikers niveau moeten de volgende rechten aangezet worden:

 • Verzekering mutaties
 • Aanvragen/beëindigen polis

4.           Premieberekening

Kies voor het tabblad Extra producten dan Achmea verzuimverzekering en vervolgens voor het icoontje Offerte.

VERZ1.png

Het aangeboden product is Grip op Verzuim Totaal van Avéro Achmea Dit is een complete verzuimverzekering inclusief uitgebreide arbodienstverlening. Avéro Achmea is op dit moment als enige in staat deze on-line dienstverlening te leveren. De verzekering wordt aangeboden zonder advies, door bemiddeling van Van Spaendonck Verzekeringen B.V. Wft vergunningnummer 12044730. Voor vragen of ondersteuning over de offerte kunt u een e-mail sturen naar info@vspv.nl.

VERZ2.png

De gegevens welke bekend zijn in Loket.nl zijn ingevuld. Deze gegevens kun je aanvullen of aanpassen.

VERZ3.png

In stap drie selecteer je alleen nog maar de dekking. Bij ‘i’ wordt hierover een uitleg gegeven. Wil de werkgever nog meer uitleg dan kan hij contact opnemen met Van Spaendonck Verzekeringen B.V. Het is ook mogelijk om meerdere premieberekeningen te maken voor verschillende dekkingen.

VERZ4.png

Zodra je een dekking hebt geselecteerd, wordt er meteen een premiepercentage getoond. Dit premiepercentage is inclusief de uitgebreide arbodienst. Dit is ook het premiepercentage wat de relatie betaald. Hier komen geen andere kosten meer bij. 

VERZ5.png

5.           Offerte

Heb je een premie indicatie gevonden die je aanspreekt, dan kun je een offerte aanvragen. Deze offerte wordt opgeslagen in het systeem.

VERZ6.png

Wil je de offerte bekijken? Klik dan op het icoontje Toon offerte. De offerte wordt opgehaald en in pdf getoond op je scherm.

6.           Verzekering aanvragen

De verzekering vraag je aan door te kiezen voor Accepteren.

De ingangsdatum kan op z’n vroegst één dag na de dag van aanvraag zijn. Dus vraag je vandaag een verzekering aan, dan moet de ingangsdatum morgen zijn. Verder beantwoordt de werkgever alleen maar de incasso- en standaard slotvragen.

Binnen vijf dagen is de polis zichtbaar via het icoontje Toon polis.

7.           De eerste aanlevering

De eerste aanlevering is uit te voeren vanaf één maand voor de aanvangsdatum van de verzekering en vijf dagen na acceptatie van de offerte. Met de eerste aanlevering worden de noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de verzekeraar en het digitale proces van ziek- en herstelmelding, salarismutaties en uitdienstmeldingen geactiveerd.

 Zorg er voor dat uw registratie in Loket.nl compleet is voor u de eerste aanlevering start. 

Het uitvoeren van de eerste aanlevering kan enige tijd in beslag nemen!

8.           Aanmelden nieuwe werknemers

Nieuwe werknemers, opgevoerd met een geldig BSN, worden automatisch op de polis geschreven. Wij raden u echter aan altijd de gegenereerde gegevens te controleren.

In sommige gevallen is het nodig om een werknemer handmatig voor de verzekering aan te melden. Dit doe je op het tabblad Extra Producten - Verzuimverzekering Achmea – Beheer. Een nieuwe werknemer kan toegevoegd worden via het icoontje werknemer toevoegen.

Selecteer de werknemer en kies voor het icoontje opslaan. De werknemer wordt nu aangemeld op de verzuimverzekering van Avéro Achmea.

9.           Automatische bijstellen verzekerd bedrag

Bij het toevoegen van een beloning of werktijd bij een verzekerde werknemer zal de software het verzekerd bedrag automatisch bijwerken als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

 1. De werknemer is niet uit dienst.
 2. De ingangsdatum van toegevoegde beloning moet groter zijn dan de ingangsdatum van de actieve dekking van de werknemer.
 3. Er is geen afwijkende dekking opgegeven.

 10.       Uit dienst melden werknemer

 Zodra datum uit dienst op de gebruikelijke wijze wordt gevuld in Loket.nl dan wordt deze werknemer automatisch afgemeld bij de verzuimverzekeraar.

11.      Werknemer ziek- en herstelmelden

 Zie hiervoor de handleiding https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/205524878-Handleiding- ziekteverzuimmodule. Deze meldingen worden automatisch doorgegeven aan Avéro Achmea.

12.       Meest gestelde vragen

 Wat mag ik wel/niet zonder WFT-vergunning?

Het is goed om hierbij stil te staan. Hiervoor is een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek is samengevat in een juridische checklist. Deze checklist kun je onderaan deze pagina downloaden.

 Is de verzekering inclusief Arbodienst?

Het aangeboden product is een verzuimverzekering inclusief een uitgebreide arbodienst van Zorg van de Zaak. Is er verzuim? Dan wordt alles vergoed vanuit dit pakket. Er zijn geen bijkomende kosten meer. Als werkgever moet je bij een zieke werknemer voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Vanuit de verzekering krijg je de garantie dat hieraan wordt voldaan. Hiermee voorkom je sancties van het UWV. Ook zitten er in dit pakket allerlei preventieve zaken om verzuim te voorkomen. Denk aan de RI&E of een opleiding voor een preventiewerknemer.

 Kunnen er werknemers van de dekking worden uitgesloten?

In principe worden alle werknemers aangeboden ter verzekering. Het is wel mogelijk om bepaalde groepen uit te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan oproepkrachten zonder verschijningsplicht of weekend hulpen. Het is dus niet mogelijk om van dezelfde groep de ene werknemer wel mee te verzekeren en de andere niet. De premie is namelijk gebaseerd op de hele groep en niet alleen op die paar ‘kwetsbare’ werknemers.

Per wanneer kan ik mijn huidige verzekering beëindigen?

Alle verzekeringen die na 1-7-2011 automatisch zijn verlengd, kun je elke dag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Overstappen met zieke werknemers?

Dit is in de meeste gevallen mogelijk. De meeste verzekeraars hebben het uitlooprisico meeverzekerd. Wanneer er een zieke werknemer in dienst is en de verzuimverzekering wordt beëindigd, dan kan je met de gezonde werknemers overstappen maar de zieke werknemer valt onder de uitloopperiode van de verzekeraar. De verzekering wordt beëindigd, de oude verzekeraar betaalt de zieke werknemer door totdat deze in de WIA terecht komt of 28 dagen volledig arbeidsgeschikt is. De Arbodienst kent geen uitloop. Mocht je tegen een dergelijk bedrijf aanlopen neem dan contact op met Van Spaendonck Verzekeringen B.V.

Bedrijfsbeëindiging/overname?

Zodra een bedrijf beëindigd of overgenomen wordt moet de polis beëindigd worden. Bij een bedrijfsovername dient de polis beëindigt te worden en in de nieuwe werkgeversomgeving aangevraagd.

Polis beëindigen per contract vervaldatum? 

Voor vragen of ondersteuning over de offerte kunt u een e-mail sturen naar info@vspv.nl.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het icoontje Polis beëindigen.

Verkeerde ingangsdatum? 

Voor vragen of ondersteuning over de offerte kunt u een e-mail sturen naar info@vspv.nl.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0