Update Loket.nl 17-06-2024

Volgen

Vanavond vindt er weer een belangrijke update plaats. Hierdoor zal de applicatie vanaf 21:30 tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Zoals je weet, zijn we actief bezig met het verbeteren van de gebruikersinterface van Loket.nl. In deze sprint hebben we ons ook gericht op het verminderen van fouten in de salarisadministratie.
Dergelijke fouten kunnen leiden tot onjuiste loonaangiften. Door al tijdens het verloningsproces controles uit te voeren, minimaliseren we het aantal foutmeldingen van de Belastingdienst. Dit bespaart weer correctiewerk!

We leveren o.a. onderstaande zaken op
1. Global Filter uitgebreid met peildatum
2. Aanpassing premie hoge AWf
3. Nieuwe controles verloningen
4. Aanpassing controle 204
5. Nieuwe producten/rechten t.b.v. Clever & workfloweditor
6. HR-dashboard uitgeschakeld in Loket.nl Classic
7. Opmerking toevoegen bij verlofaanvraag
8. Overige bugs en optimalisaties
9. Optimalisaties Clever

1. Global Filter uitgebreid met peildatum en functie
Het dienstverbandfilter is uitgebreid met een aantal opties:

- Vandaag actief 
- Vandaag actief en toekomstig 
- Vandaag actief en historisch
- Vanaf huidig jaar actief
- Actief op peildatum
De Global Filter is de manier om dienstverbanden te filteren. Ga je naar andere overzichten en voer je op die pagina een peildatum in, dan gaat die peildatum over de gevraagde gegevens. Uiteraard rekening houdend met de Global Filter. Het Global Filter staat standaard op Vandaag actief en toekomstig ingesteld.
Let dus altijd goed op welk filter je gebruikt en welke peildatum je vult.

94a6fe2e520935e89d1e60a9666015d0.gif

 

2. Aanpassing premie hoge AWf
Ter voorkoming van foutcode L2306 van de Belastingdienst, hebben we in Loket.nl de AWf-premie aangepast van laag naar hoog. Dit heeft betrekking tot de IKV's met volgende kenmerken.
Werknemer is 21 jaar of ouder en heeft onder Diversen de volgende instelling (1) Fase 1-2 met uitzendbeding OF (17) Fase A met uitzendbeding
De L2306 houdt in: Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag is ongelijk aan 0, terwijl de code soort inkomstenverhouding 15 is en de code fase indeling F&Z is 1 of 17 en de werknemer is ouder dan 21 jaar.

Ter voorkoming van foutcode L2210 van de Belastingdienst, hebben we in Loket.nl de AWf-premie aangepast van laag naar hoog. Dit heeft betrekking tot de IKV's met volgende kenmerken.
Werknemer heeft als Basis dienstverband Overige fictieve dienstverbandbetrekkingen. Voor dit dienstverband mogen de indicaties voor de AWf niet worden doorgegeven. Hierdoor wordt dit automatisch de hoge premie. 
De L2210 houdt in: De Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag is ongelijk aan € 0 terwijl de combinatie van Code aard arbeidsverh., geboortedatum, Code SrtIv en de indicaties soort arbeidsovereenk. impliceert dat Aanwas in het cum. premieloon AWf laag € 0 moet zijn. 

3. Nieuwe controles verloningen

We hebben foutcode (328) Bepaalde tijd contract is niet toegestaan bij fase 4 of fase c (faseindeling) toegevoegd. 
Dit heeft betrekking tot de IKV's met volgende kenmerken.
Werknemers waaronder diversen (4) Fase 4 of (19) Fase C is gevuld. Het Soort contract staat op Bepaalde tijd. 
Bij deze fase-indelingen kan er alleen sprake zijn van onbepaalde tijd. 

We hebben foutcode (327) Grondslag met soort ivm loonaangifte Vakantiebijslag niet toegestaan voor speciale ikv toegevoegd.
In een grondslag kan worden aangegeven of het soort grondslag ivm loonaangifte op Vakantiebijslag moet staan. Dit mag niet het geval zijn voor:
(23) Oorlogs- en verzetspensioen
(50) Uitkering in het kader van overige sociale verzekerinsgwetten (niet 22,24-45, 51 en 52)
(55) Uitkering politieke ambtsdragers (appa)
(62) Ontslagvergoeding / transitievergoeding

Dient er toch vakantietoeslag berekend te worden? Dan kun je hier een nieuwe grondslag voor aanmaken zonder Soort ivm Loonaangifte. Het is niet mogelijk om op werknemerniveau uit te sluiten. 

 


4. Aanpassing controle 204

De controle (204) Overwerkpercentage minder dan 100 is niet toegestaan werd alleen getoetst bij component 15, 16, 17, 18, 19. We hebben deze nu ook toegevoegd voor 4015, 4016, 4017, 4018 en 4019. 
Dit geldt wanneer er bij de regeling % van het uurloon gevuld staat. 


 

5. Nieuwe producten/rechten t.b.v. Clever en workflows
Er zijn nieuwe producten en rechten beschikbaar voor Clever en workflows. Deze zijn toegevoegd in Loket.nl.
Het gaat om product:
Verlofkalender in ESS(1320)
en rechten
Beheer workflow editor
Raadplegen editor
Let op, verdere informatie volgt bij de verdere uitrol van de workflows. 

6. HR-dashboard uitgeschakeld in Loket.nl Classic
In Loket.nl Classic was het mogelijk om het HR-dashboard te raadplegen. We hebben dit vanaf deze update uitgeschakeld. Het dashboard is vanaf deze update alleen in Loket.nl toegankelijk. 

7. Opmerking toevoegen bij verlofaanvraag
Een veelgehoorde wens is om een opmerking toe te kunnen voegen bij het goedkeuren van een verlofaanvraag via het takencentrum. Tot nu was dit alleen mogelijk in de kalender en op persoonsniveau.


 8. Overige bugs en optimalisaties
- Notities bij een conceptwerknemer kwamen bij het omzetten naar een dienstverband op werkgeverniveau terecht. Dit hebben we aangepast.
- Bij grote werkgevers kon de verlofregeling soms niet worden afgewikkeld omdat alle dienstverbanden werden opgehaald, in plaats van alleen de werknemers die aan verlofregeling gekoppeld zijn. Door het ophalen van het gehele werknemerbestand werden er teveel gegevens opgehaald waardoor afwikkelen/selecteren niet mogelijk was.
- Het was in Loket.nl niet mogelijk om Toeslagen en Basislonen te importeren met dezelfde ingangsdatum, dit hebben we nu wel mogelijk gemaakt. 
- Bij Werkgever > Rapporten > Salarisverwerking > Cumulatief journaal was het niet mogelijk om periode 13 te vullen. Dit kan nu wel wanneer dit van toepassing is. 
- Bij sommige collectieve mutaties kwam er een fout Het waarde veldnummer moet een schaal van 2 of minder hebben. Dit terwijl het aantal decimalen maar 2 was. We hebben een aanpassing gedaan waardoor deze foutmelding niet meer onterecht wordt gegeven. 
- De verlofcirkel was van de startpagina verdwenen. We hebben deze weer toegevoegd. 
- De excasso beslagvrijevoet kon niet worden opgeslagen wanneer de datum in het verleden lag. Dit hebben we weer mogelijk gemaakt. 
- Het zoeken op numerieke waardes gaf soms een foutmelding. We hebben dit opgelost. Je kunt rechtsbovenin weer op cijfers zoeken. 

9. Optimalisaties Clever

Verlofkalender
Verlofaanvragen is nu nog transparanter. Medewerkers in Clever kunnen voortaan de vrije dagen van hun teamleden bekijken voordat ze verlof aanvragen. Zo kunnen ze rekening houden met de bezetting en effectiever plannen.

Zorg ervoor dat het product Verlofkalender in ESS is ingeschakeld in Loket.nl.

Automatische Kilometerberekening
Het declareren van kilometers is voor medewerkers verder vereenvoudigd. Medewerkers voeren simpelweg het begin- en eindpunt van hun reis in, en Clever berekent automatisch het aantal kilometers. Ook tussenstops kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Als medewerkers van de standaard route afwijken, kunnen ze dit aangeven en een reden opgeven.

In Classic kun je instellen of de berekening op basis van de kortste of snelste route moet plaatsvinden.

Preboarding Dienstverbandformulier
Het verwelkomen van een nieuwe medewerker is voor werkgevers nu veel eenvoudiger. Na de uitnodiging van de medewerker kan de werkgever in slechts vier stappen de aanvullende gegevens invullen. In de laatste stap kan de medewerker ook notities toevoegen voor de salarisprofessional.

Om het nieuwe formulier beschikbaar te stellen heb je zowel het product Clever als Preboarding nodig.

  

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0