Update Loket.nl 08-04-2024

Volgen

We hebben voor jullie een bomvolle update klaarstaan en deze leveren we vanavond rond 21:30 op.
Toevoeging 11- 04 -2024: 10. Controle 208 verschijnt niet

1. Zoeken op BSN in de lijst dienstverbanden
2. Overzicht van alle verlofsaldi 
3. Wijzigingen bestand import variabele gegevens
4. Toevoegen en muteren van grootboekrekeningnummers
5. Diverse aanpassing imports journaal
6. Nieuwe versie BTL91
7. Aanpassing Aof voor Soort werknemer WAO-er
8. Aanpassing berekening ORT bij ziekte
9. Diverse zaken
10. Controle 208 verschijnt niet

1. Zoeken op BSN in de lijst dienstverbanden
Deze functionaliteit werd gemist in Loket.nl
We hebben deze nu toegevoegd.


2. Overzicht van alle verlofsaldi
In Loket.nl kon je alleen per verlofsoort het saldo downloaden. Dit zorgt voor veel extra clicks en knip/plak acties. We hebben nu een functie gemaakt om meerdere verlofsaldi te downloaden. 
3. Wijzigingen bestand import variabele gegevens
In Loket.nl zagen we dat het importeren van lege regels de reeds ingevoerde waardes overschreven, terwijl er niet voor Overschrijven gekozen is. Dit hebben we opgelost.
Daarnaast meldden wij eerder dat het importeren van 0-regels (cellen gevuld met '0') worden ingelezen als een harde 0. Dit wordt gebruikt om een component op 0 te stellen. We kiezen ervoor om dit zo te laten. 
Dit betekent dat het importeren van een '0' in Loket.nl een andere werking heeft dan Loket.nl Classic. 

4. Toevoegen en muteren van grootboekrekeningnummers
Het beheren van het journaalprofiel bouwen we in stapjes over naar Loket.nl
Vanaf deze update is het mogelijk om grootboekrekeningnummers te muteren en toe te voegen.
Uiteraard alleen voor het journaalprofiel.

5. Diverse aanpassingen imports journaal
We hebben het bestand Exact Globe >3.60 aangepast. Het bestand uit Loket.nl kon in sommige gevallen niet ingelezen worden. Ook voor KING hebben we een aanpassing gedaan. Dit bestand was in enkele gevallen niet te downloaden. 

6. Nieuwe versie BTL91 
Voor niet-SEPA landen kun je nu een BTL91 bestand downloaden in Loket.nl. Je vindt deze onder de downloadbutton
Op dit moment kun je een foutmelding krijgen wanneer je het bestand probeert te downloaden maar deze geen gegevens bevat. We lossen dit nog voor je op. 

7. Aanpassing Aof voor Soort werknemer WAO-er
Wanneer de Soort werknemer WAO-er is, dan werd de Aof weggeschreven op Aof premieloon hoog/laag.
Deze dient echter geboekt te worden op Premieloon Aof uitkering. Dit hebben we nu aangepast. 

8. Aanpassing berekening ORT bij ziekte
Bij het berekenen van ORT bij ziekte werden ook de UREN NSUP mee berekend. Dit is niet juist en we hebben dit aangepast. Let op! Dit kan herrekenstroken veroorzaken. 

9. Diverse zaken
- Default vullen van kostenplaats/drager in de variabele gegevens aangepast
- Het veld Locatie en WNL mail is toegevoegd in Loket.nl
- Een componentenset gemaakt op werkgeverniveau was niet te selecteren bij Standaard set var.geg. indiv.
-
Een (aanvullend) dienstverband kan op dit moment niet verwijderd worden in Loket.nl wanneer er sprake is van een WNL-account. Vanaf nu kan dit wel.
- Voor het starten van een verloning was het recht Beheer variabele gegevens nodig. Dit is niet juist en dit hebben we aangepast. 

10. Controle 208 verschijnt niet
 Voor signaal 208 uurloon bij ziekte lager dan minimumloon zat er een kleine fout in de berekening. Dit zorgde ervoor dat het signaal in sommige gevallen uitbleef en dat je het signaal met terugwerkende kracht krijgt.  

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0